kavehbabadi

kavehbabadi

‏من تماشای تو میکردم و غافل بودم ،کز تماشای تو خلقی به تماشای منند ( هوشنگ ابتهاج)

1 هفته پیش
1K
همه با هم پیش بسوی سربلندی

همه با هم پیش بسوی سربلندی

1 هفته پیش
2K
و بازهم آرتین و برادرش کارن

و بازهم آرتین و برادرش کارن

1 هفته پیش
4K
احمد شاملو شانه‌ات مُجابم می‌کند در بستری که عشق تشنگی‌ست زلالِ شانه‌هایت همچنانم عطش می‌دهد در بستری که عشق مُجابش کرده است.

احمد شاملو شانه‌ات مُجابم می‌کند در بستری که عشق تشنگی‌ست زلالِ شانه‌هایت همچنانم عطش می‌دهد در بستری که عشق مُجابش کرده است.

2 هفته پیش
857
ابراهیم با

ابراهیم با

2 هفته پیش
1K
2 هفته پیش
1K
2 هفته پیش
1K
2 هفته پیش
1K
تیم محبوب من

تیم محبوب من

2 هفته پیش
1K
ابراهیم با

ابراهیم با

2 هفته پیش
1K
ابراهیم با

ابراهیم با

2 هفته پیش
1K
ژرژ وه آ و مالدینی

ژرژ وه آ و مالدینی

2 هفته پیش
1K
ژرژ وه آ و تاریبو وست

ژرژ وه آ و تاریبو وست

2 هفته پیش
1K
ژرژ وه آ

ژرژ وه آ

2 هفته پیش
1K
هاشمی و روحانی در گذر زمان

هاشمی و روحانی در گذر زمان

2 هفته پیش
1K
مرد معدنچی به تیشه می زند سنگ او چه داند کاکلی افسانه پرداز است دراین دم؟ او چه داند گشته جام سبز جنگل ها همه لبریز از غوغای پرشورش؟ می زند با تیشه اش بر ...

مرد معدنچی به تیشه می زند سنگ او چه داند کاکلی افسانه پرداز است دراین دم؟ او چه داند گشته جام سبز جنگل ها همه لبریز از غوغای پرشورش؟ می زند با تیشه اش بر سنگ می خزد با زانوی مجروح در دالان تار و تنگ سوزدش تا زندگانی در ...

3 هفته پیش
2K
هیتلر‌ به تنها قشری که اجازه ورود به جنگ را نداد معلمین بودند چون عقیده ‌داشت‌ اگر در جنگ‌ پیروز شوند برای جهانگشایی و اگرشکست خوردند برای ساختن کشور به معلمین نیاز دارند.

هیتلر‌ به تنها قشری که اجازه ورود به جنگ را نداد معلمین بودند چون عقیده ‌داشت‌ اگر در جنگ‌ پیروز شوند برای جهانگشایی و اگرشکست خوردند برای ساختن کشور به معلمین نیاز دارند.

3 هفته پیش
1K
#نیما_یوشیج در جشن یک سالگی به فرزندش نوشت: فرزندم یک بهارو یک تابستان یک پاییز و یک زمستان را دیده ایی ازین به بعد همه چیز جهان تکراریست: جز مهربانی

#نیما_یوشیج در جشن یک سالگی به فرزندش نوشت: فرزندم یک بهارو یک تابستان یک پاییز و یک زمستان را دیده ایی ازین به بعد همه چیز جهان تکراریست: جز مهربانی

3 هفته پیش
1K
ناپلئون بناپارت دندان های خود را با یک مسواک گران قیمت با بدنه نقره زراندود و پرزهایی از موی اسب و خمیر دندانی متشکل از تریاک تمیز می کرد.

ناپلئون بناپارت دندان های خود را با یک مسواک گران قیمت با بدنه نقره زراندود و پرزهایی از موی اسب و خمیر دندانی متشکل از تریاک تمیز می کرد.

3 هفته پیش
1K
طبیعت زیبای بیجار #کردستان

طبیعت زیبای بیجار #کردستان

3 هفته پیش
2K