kavehbabadi_m.I.s

kavehbabadi

‏من تماشای تو میکردم و غافل بودم ،کز تماشای تو خلقی به تماشای منند ( هوشنگ ابتهاج). لطفا کپی نکنید!!!

پدرش رییس جمهور ایران بود، پدرش شهیدشد. پست دولتی ندارد شغل دولتی ندارد از سهمیه فرزند شهیدی استفاده نکرده است. در جنوب تهران مغازه ای دارد ایشون کمال رجایی فرزند شهید رجایی هستن

پدرش رییس جمهور ایران بود، پدرش شهیدشد. پست دولتی ندارد شغل دولتی ندارد از سهمیه فرزند شهیدی استفاده نکرده است. در جنوب تهران مغازه ای دارد ایشون کمال رجایی فرزند شهید رجایی هستن

۲۱ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
829
۲۳ ساعت پیش
824
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
957
۲۳ ساعت پیش
811
۲۳ ساعت پیش
806
۲۳ ساعت پیش
797
۲۳ ساعت پیش
797
۲۳ ساعت پیش
785
۲۳ ساعت پیش
789
۲۳ ساعت پیش
783
۲۳ ساعت پیش
788
۲۳ ساعت پیش
787
۲۳ ساعت پیش
812