kavehbabadi_m.I.s

kavehbabadi

‏من تماشای تو میکردم و غافل بودم ،کز تماشای تو خلقی به تماشای منند ( هوشنگ ابتهاج)

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
948
۳ روز پیش
938
۳ روز پیش
929
۳ روز پیش
941
۳ روز پیش
931
۳ روز پیش
920
۳ روز پیش
932
۳ روز پیش
864
۳ روز پیش
850
۳ روز پیش
834
۳ روز پیش
854
۳ روز پیش
822
۳ روز پیش
829
طوقی

طوقی

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
تهران سال 1329

تهران سال 1329

۱ هفته پیش
4K
این کوچه به عنوان زیباترین کوچه جهان شناخته شده است این مکـان زیبا در یونان (Molyvos, Lesvos) قرار دارد.

این کوچه به عنوان زیباترین کوچه جهان شناخته شده است این مکـان زیبا در یونان (Molyvos, Lesvos) قرار دارد.

۲ هفته پیش
2K
در امپراطوری چین افرادی که به طبقات بالا و مرفه جامعه تعلق داشتند ناخن‌های خود را کوتاه نمی‌کردند تا نشان دهند هیچ کاری در زندگی انجام نمی‌دهند و دست به سیاه و سفید نمی‌زنند

در امپراطوری چین افرادی که به طبقات بالا و مرفه جامعه تعلق داشتند ناخن‌های خود را کوتاه نمی‌کردند تا نشان دهند هیچ کاری در زندگی انجام نمی‌دهند و دست به سیاه و سفید نمی‌زنند

۲ هفته پیش
5K
یادش بخیر، قصه های مجید

یادش بخیر، قصه های مجید

۲ هفته پیش
5K