دخـــے بے اعصــابــ

kazevh


یـه وقـتهـایـی دلـتـــ مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی کـسـی کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــوش !
بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی ،کـه مـبـادا دسـت احـــدالـنـــاسـی بـهـش بـرسـه . . . ! #mili_h

#خلگوشیـــــمــ😛

#خلگوشیـــــمــ😛

۲ هفته پیش
537
سَرَطــــــــانعــ وُ دوس دارمـــــ چونـــــ باعِثــــــ میشِع زرعـ زرعـ بِمیـــــــریع جُلــــــــو اوناعــ کع اذیتتـ کردنــ♥

سَرَطــــــــانعــ وُ دوس دارمـــــ چونـــــ باعِثــــــ میشِع زرعـ زرعـ بِمیـــــــریع جُلــــــــو اوناعــ کع اذیتتـ کردنــ♥

۲ هفته پیش
626
اینــ کارمــ یه چیزیــ کمــ دارعــ نمیــ دونمــــــ چیعــ ؟!!!

اینــ کارمــ یه چیزیــ کمــ دارعــ نمیــ دونمــــــ چیعــ ؟!!!

۳ هفته پیش
986
چطورعـــــــ؟کامنتـ پلیز

چطورعـــــــ؟کامنتـ پلیز

۳ هفته پیش
1K
یهــ دخملعــ اینــ شکلیــ موخوامــ😭😭😭😭

یهــ دخملعــ اینــ شکلیــ موخوامــ😭😭😭😭

۳ هفته پیش
1K