#دادشیم تنها دلیل زندگیم
عکس بلند

#دادشیم تنها دلیل زندگیم

۷ روز پیش
4K
#me

#me

۷ روز پیش
9K
#me

#me

۲ هفته پیش
6K
😃😃

😃😃

۲ هفته پیش
5K
دیفونه بازی 😚😜😅

دیفونه بازی 😚😜😅

۲ هفته پیش
5K
ایــن روزا شــــدیدا کمبود خواهرو احساس میــکنم ... ‌ ‌بـــرادر هر چــــــن خوب باشـــه جایگزین خواهر نمیشه ، فقط یـک زن از جنس خواهر میتونه منو درک کـــنه اگه خــواهر داشتم تا خود صبــح باش ...

ایــن روزا شــــدیدا کمبود خواهرو احساس میــکنم ... ‌ ‌بـــرادر هر چــــــن خوب باشـــه جایگزین خواهر نمیشه ، فقط یـک زن از جنس خواهر میتونه منو درک کـــنه اگه خــواهر داشتم تا خود صبــح باش حرف میزدم و رو دامنش گریه میـــکردم ...!!! (😔😢)

۲ هفته پیش
2K
منو خرگوشیم

منو خرگوشیم

۲ هفته پیش
8K
اینم چنتا دیگه از نقاشیام

اینم چنتا دیگه از نقاشیام

۳ هفته پیش
8K
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش. اشک هایت را با دست های خودت پاک کن. این جا همه رهگذرند

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش. اشک هایت را با دست های خودت پاک کن. این جا همه رهگذرند

۳ هفته پیش
5K
😍😍

😍😍

۳ هفته پیش
5K
برای خانه همسایه ات چراغ آرزو کن... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد.

برای خانه همسایه ات چراغ آرزو کن... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد.

۳ هفته پیش
5K
#me

#me

۴ هفته پیش
14K
کی میخواد نقطه بزارهـ😁😁

کی میخواد نقطه بزارهـ😁😁

۲۵ تیر 1396
7K
به خاطر سنگی که تو غذام بود دندانم شکست ..... گریه کردم ...!!! نه به خاطر درد دندانم برای کم سویی چشمان مادرم

به خاطر سنگی که تو غذام بود دندانم شکست ..... گریه کردم ...!!! نه به خاطر درد دندانم برای کم سویی چشمان مادرم

۲۵ تیر 1396
7K
سکوت کن ! بگذار بغض هایت سربسته بمانند گاهی سبک نشوی ، سنگین تری ...........

سکوت کن ! بگذار بغض هایت سربسته بمانند گاهی سبک نشوی ، سنگین تری ...........

۱۹ تیر 1396
8K
لاکم چطوره؟
عکس بلند

لاکم چطوره؟

۸ تیر 1396
11K
خیلی گرمه کی میاد آب بازی 😥🚿🏊

خیلی گرمه کی میاد آب بازی 😥🚿🏊

۷ تیر 1396
8K
یکی بیاد منو دل داری بده دالم گلیه میکنم

یکی بیاد منو دل داری بده دالم گلیه میکنم

۶ تیر 1396
10K
کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

۱ تیر 1396
8K
من که به هیچ دردی نمیخورم … این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …

من که به هیچ دردی نمیخورم … این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …

۱ تیر 1396
8K