۳ هفته پیش
17K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
لطفاِ اگر بهتان بر نمیخورد، خودتان باشید!! دورمان پر شده از آدمک های تکثیر و الگو برداری شده!! گیریم که الگو های شما دمِ دست قرار دارند!! إجالتاٍ شما یک نقطه دست نیافتنی باش!! طوری ...

لطفاِ اگر بهتان بر نمیخورد، خودتان باشید!! دورمان پر شده از آدمک های تکثیر و الگو برداری شده!! گیریم که الگو های شما دمِ دست قرار دارند!! إجالتاٍ شما یک نقطه دست نیافتنی باش!! طوری باشید که شما را به بی مانند بودنتان بشناسند!! نه اینکه بگویند فلانی را میبینی؟؟ ...

۳ هفته پیش
3K
• We never get old, • we just lost our childhood. • ما هیچوقت بزرگ نشدیم،فقط کودکیمان را از دست دادیم

• We never get old, • we just lost our childhood. • ما هیچوقت بزرگ نشدیم،فقط کودکیمان را از دست دادیم

۳ هفته پیش
3K
وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟ یا ...

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟ یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟ زیگموند فروید For more @solones

۳ هفته پیش
3K
واقعیت این است ؛ که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

واقعیت این است ؛ که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

۳ هفته پیش
972
۳ هفته پیش
963
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
924
۳ هفته پیش
914
۳ هفته پیش
916
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
دروغ میگویند عصرجمعه دلگیر است من از همان دم صبح دلتنگ میشوم هوا گرگ و میش میشود تنهایی کوران میکند صدای سکوت از همه جا می آید جمعه ها نباید تنها بود باید تو باشی ...

دروغ میگویند عصرجمعه دلگیر است من از همان دم صبح دلتنگ میشوم هوا گرگ و میش میشود تنهایی کوران میکند صدای سکوت از همه جا می آید جمعه ها نباید تنها بود باید تو باشی تا خون جای باران چکه نکند....

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی بعضی وقت ها باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی ...

عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی بعضی وقت ها باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی ...

۳ هفته پیش
909