۵ اسفند 1396
19K
۵ اسفند 1396
7K
۵ اسفند 1396
7K
۵ اسفند 1396
7K
۵ اسفند 1396
7K
۵ اسفند 1396
6K
لطفاِ اگر بهتان بر نمیخورد، خودتان باشید!! دورمان پر شده از آدمک های تکثیر و الگو برداری شده!! گیریم که الگو های شما دمِ دست قرار دارند!! إجالتاٍ شما یک نقطه دست نیافتنی باش!! طوری ...

لطفاِ اگر بهتان بر نمیخورد، خودتان باشید!! دورمان پر شده از آدمک های تکثیر و الگو برداری شده!! گیریم که الگو های شما دمِ دست قرار دارند!! إجالتاٍ شما یک نقطه دست نیافتنی باش!! طوری باشید که شما را به بی مانند بودنتان بشناسند!! نه اینکه بگویند فلانی را میبینی؟؟ ...

۵ اسفند 1396
5K
• We never get old, • we just lost our childhood. • ما هیچوقت بزرگ نشدیم،فقط کودکیمان را از دست دادیم

• We never get old, • we just lost our childhood. • ما هیچوقت بزرگ نشدیم،فقط کودکیمان را از دست دادیم

۵ اسفند 1396
5K
وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟ یا ...

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟ یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟ زیگموند فروید For more @solones

۵ اسفند 1396
5K
واقعیت این است ؛ که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

واقعیت این است ؛ که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

۴ اسفند 1396
3K
۴ اسفند 1396
3K
۴ اسفند 1396
8K
۴ اسفند 1396
3K
۴ اسفند 1396
3K
۴ اسفند 1396
3K
۴ اسفند 1396
7K
۴ اسفند 1396
7K
دروغ میگویند عصرجمعه دلگیر است من از همان دم صبح دلتنگ میشوم هوا گرگ و میش میشود تنهایی کوران میکند صدای سکوت از همه جا می آید جمعه ها نباید تنها بود باید تو باشی ...

دروغ میگویند عصرجمعه دلگیر است من از همان دم صبح دلتنگ میشوم هوا گرگ و میش میشود تنهایی کوران میکند صدای سکوت از همه جا می آید جمعه ها نباید تنها بود باید تو باشی تا خون جای باران چکه نکند....

۴ اسفند 1396
5K
۴ اسفند 1396
5K
عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی بعضی وقت ها باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی ...

عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی بعضی وقت ها باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی ...

۴ اسفند 1396
3K