همه ی لحظه هاےزندگیتون مثل آفتاب گرم مثل سایه دلنشین مثل باران بخشنده مثل رویاشیرین مثل پروانه سبکبال مثل پرنده آزاد و رها باشه روزتون ، عالی ،شیک ، شاد

همه ی لحظه هاےزندگیتون مثل آفتاب گرم مثل سایه دلنشین مثل باران بخشنده مثل رویاشیرین مثل پروانه سبکبال مثل پرنده آزاد و رها باشه روزتون ، عالی ،شیک ، شاد

۲ ساعت پیش
330
۴ ساعت پیش
454
۱۸ ساعت پیش
590
۱۸ ساعت پیش
591
۱۸ ساعت پیش
606
ﻣﺎﻝ ﮐﺴــــــــﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑـــــــــــــﺪﻭﻧﻪ؛ ﻗﺪﺭﺩﺍﺷﺘﻨـــــــــــــﺘﻮ؛ ﻗﺪﺭ ﻭﺟـــــــــــــﻮﺩﺗﻮ.... ﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻧﻮ؛ ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ مال کسی شو که معنای عشقو

ﻣﺎﻝ ﮐﺴــــــــﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑـــــــــــــﺪﻭﻧﻪ؛ ﻗﺪﺭﺩﺍﺷﺘﻨـــــــــــــﺘﻮ؛ ﻗﺪﺭ ﻭﺟـــــــــــــﻮﺩﺗﻮ.... ﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻧﻮ؛ ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ مال کسی شو که معنای عشقو "درک کرده باشه".. که بفهمه چه وقت باید بغـــــلت کنه ببوستت و نوازشت کنه!! بهونه عشق ، به "رفتار و ...

۱۸ ساعت پیش
592
یک دنیا

یک دنیا "ارادت" تقدیم به دوستانی که" بهانه مهر"وسرآمد"ِعشقند" وهمیشه..."همراهان لحظه هایمان "هستند

۱۸ ساعت پیش
584
خیمہ بزڹ بہ قلب ❤️ مڹ صاحبـــــ این خانه تویی❤️ ‌‌‌

خیمہ بزڹ بہ قلب ❤️ مڹ صاحبـــــ این خانه تویی❤️ ‌‌‌

۱۸ ساعت پیش
547
۱۹ ساعت پیش
611
❣ کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق من همین دانم که در این روزگار هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق دوست من روزگارت شادوخالی ازغم❤

❣ کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق من همین دانم که در این روزگار هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق دوست من روزگارت شادوخالی ازغم❤

۲۲ ساعت پیش
697
۱ روز پیش
947
دعامیکنم غرق باران شوی🌨 چوبوی خوش یاس وریحان شوی🌨 دعامیکنم درزمستان عشق🌨 بهاری ترین فصل ایمان شوی🌨

دعامیکنم غرق باران شوی🌨 چوبوی خوش یاس وریحان شوی🌨 دعامیکنم درزمستان عشق🌨 بهاری ترین فصل ایمان شوی🌨

۱ روز پیش
1K