khaleq_ghaznavi

khaleq_ghaznavi

اسم : ✿ خالق ✿
تخلص : ✿ غزنوی ✿
تخلص قبلی : ✿ مهران ✿
اهلیت : ✿ پشی دهکده سکوت ✿
جنسیت : ✿ مرد ✿
وظیفه : ✿ نظامی پوش ✿
هدف زنده گی : ✿ نامعلوم ✿
فریاد : ✿ سکوت ✿
ارزو : ✿ مرگ ✿
کوله بار : ✿ غم ✿
حس : ✿ غریبی و تنهائی ✿
عیب : ✿ گوشه گیر ✿
دوست همیشگی : ✿ تفنگچه دستی ✿

چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

۳ روز پیش
3K
دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است ؛ که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است ؛ که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

۳ روز پیش
3K
من از عالم تو را تنها گزیدم روا داری که من غمگین نشینم؟

من از عالم تو را تنها گزیدم روا داری که من غمگین نشینم؟

۳ روز پیش
3K
عزیزم !به دنبال کدام نیازمند میگردی؟ زکاتِ زندگیَت را خرج کدام فقیری میکنی؟ زمانی که میدانی، من اینجا به تو، از همه محتاج ترم!

عزیزم !به دنبال کدام نیازمند میگردی؟ زکاتِ زندگیَت را خرج کدام فقیری میکنی؟ زمانی که میدانی، من اینجا به تو، از همه محتاج ترم!

۳ روز پیش
2K
یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت

یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت

۳ روز پیش
2K
چه سخت است برای آدمی که دلش می خواهد به اندازه تمام خداحافظی های دنیا برود و جایی برای رفتن نداشته باشد

چه سخت است برای آدمی که دلش می خواهد به اندازه تمام خداحافظی های دنیا برود و جایی برای رفتن نداشته باشد

۳ روز پیش
2K
یکی درد و یکی درمان پسندد یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد

یکی درد و یکی درمان پسندد یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
4K
seport

seport

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
گلــی بردار از گلدانی که یادت نبـود آب بدهی بگذار پژمردگی دستانت را احساس کنند شاید روزی دلت به دریا زد و آخرین قلاب لب او را بوسیـد..

گلــی بردار از گلدانی که یادت نبـود آب بدهی بگذار پژمردگی دستانت را احساس کنند شاید روزی دلت به دریا زد و آخرین قلاب لب او را بوسیـد..

۳ روز پیش
4K
همیشه مثل بارون باش اما هیچ وقت چشم کسی را بارانی نکن محبت طعم دیگری دارد

همیشه مثل بارون باش اما هیچ وقت چشم کسی را بارانی نکن محبت طعم دیگری دارد

۳ روز پیش
3K
همیشه مثل بارون باش اما هیچ وقت چشم کسی را بارانی نکن محبت طعم دیگری دارد

همیشه مثل بارون باش اما هیچ وقت چشم کسی را بارانی نکن محبت طعم دیگری دارد

۳ روز پیش
3K
نگران نیستم که دیگر شـــعر نمی گویــــم شعــر از دل می آیـــد کــــه تــــــــــــــــــو آن را بـــــرده ای ...!!!

نگران نیستم که دیگر شـــعر نمی گویــــم شعــر از دل می آیـــد کــــه تــــــــــــــــــو آن را بـــــرده ای ...!!!

۳ روز پیش
3K
یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت!

یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت!

۴ روز پیش
7K
دلِ من بند تو شد! روزی که دلتنگِ تو بود! میگذشت ثانیه ها اما.. دلم پیشِ تو بود!

دلِ من بند تو شد! روزی که دلتنگِ تو بود! میگذشت ثانیه ها اما.. دلم پیشِ تو بود!

۴ روز پیش
7K
چشمانت زیباترین درس ایست که خوانده ام چه معلم خوبیست ، نگاهت .

چشمانت زیباترین درس ایست که خوانده ام چه معلم خوبیست ، نگاهت .

۴ روز پیش
7K
فقط می‌خواهم بدانم جاده هر قدر دراز و طولانی باشد آخرش یک جایی تو ایستاده‌ای

فقط می‌خواهم بدانم جاده هر قدر دراز و طولانی باشد آخرش یک جایی تو ایستاده‌ای

۴ روز پیش
5K
من که خود زاده یِ سرمایِ شب دی ماهم بی تـو بـا سردی بی رحم ِ زمستان چه کنم

من که خود زاده یِ سرمایِ شب دی ماهم بی تـو بـا سردی بی رحم ِ زمستان چه کنم

۴ روز پیش
3K
تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دلِ من پیش تو سرگردان است ...

تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دلِ من پیش تو سرگردان است ...

۱ هفته پیش
7K