۶ آذر 1398
86
هیچ چیز زیباتر از آدمی نیست که قلبش شکسته، اما هنوز هم عشق رو باور داره. #ایرانشهر #زندگ_به #mir_khan__khammar

هیچ چیز زیباتر از آدمی نیست که قلبش شکسته، اما هنوز هم عشق رو باور داره. #ایرانشهر #زندگ_به #mir_khan__khammar

۳ آذر 1398
111
۳ آذر 1398
108
۲ آذر 1398
84