خانه گل اصفهان

khane_gol

#خانه_گل همیشه مسابقه داره.
و کلی جایزه.
#خانه_گل یعنی خانه شما.
پس بیاید خونه خودتون و خجالت نکشید .
اینجا واسه همه جا هست.
سند ۶دنگش به نام شماست.
اولین خونه ،فعلا تو اصفهانه،
ولی اگه مهمونامون زیاد بشن حتما جاهای دیگه هم میایم.
ولی دلیل نمیشه که فقط از یه شهر پذیرایی کنیم.
همه تشریف بیارید از هر شهری که هستید ،قدمتون به روی چشم.
ما دوستامونو خیلی دوس داریم.
❤️❤️❤️❤️❤️

بیشتر  بیشتر