khanom_milad

khanom_milad

😂سعی نکن منو دور بزنی😊
خیلیا پیشه من دوره دیدن😉

#me سلام✋ آرتآ اسم پسرع :| خوشحآݪ میشم آشنآ شیم😊 و خوشحآل میشم شآتم کنین :|

#me سلام✋ آرتآ اسم پسرع :| خوشحآݪ میشم آشنآ شیم😊 و خوشحآل میشم شآتم کنین :|

۱۹ تیر 1397
27K
#me میدونـم کصی منو یآدش نیس ولی من برگشتم #سلام^^

#me میدونـم کصی منو یآدش نیس ولی من برگشتم #سلام^^

۱۷ اردیبهشت 1398
12K
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ.

۵ مرداد 1397
12K