#رفیق

#رفیق

۱۷ شهریور 1395
6K
کمتر دیده شده #احسان#علیخانی

کمتر دیده شده #احسان#علیخانی

۳۱ مرداد 1395
13K
***

***

۲۸ مرداد 1395
3K
HD

HD

۲۸ مرداد 1395
3K
من به امید پیروزی تیمم تا این موقع بیدارم کیا مث منن!؟

من به امید پیروزی تیمم تا این موقع بیدارم کیا مث منن!؟

۲۸ مرداد 1395
3K
این عدد عالیه

این عدد عالیه

۲۷ مرداد 1395
4K
احسان علیخانیو بقیه آدما

احسان علیخانیو بقیه آدما

۲۷ مرداد 1395
10K
مشهد

مشهد

۲۶ مرداد 1395
9K
#احسان#علیخانی

#احسان#علیخانی

۲۶ مرداد 1395
10K
چی!!!!!!!!!!

چی!!!!!!!!!!

۲۶ مرداد 1395
9K
شیطنت بهنوش بختیاری

شیطنت بهنوش بختیاری

۲۶ مرداد 1395
9K
تولد دوسال پیش ساعت 5صبح

تولد دوسال پیش ساعت 5صبح

۲۵ مرداد 1395
8K
تولد پارسال

تولد پارسال

۲۵ مرداد 1395
8K
احسان علیخانی

احسان علیخانی

۲۵ مرداد 1395
8K
توپولویم توپولو... #احسان#علیخانی

توپولویم توپولو... #احسان#علیخانی

۲۵ مرداد 1395
9K
کیا همین الان پابوس آقان!؟ هرکی هست یه عکس از همین الان اونجا بفرسته ماهم شریک شیم. #امام#رضا

کیا همین الان پابوس آقان!؟ هرکی هست یه عکس از همین الان اونجا بفرسته ماهم شریک شیم. #امام#رضا

۲۴ مرداد 1395
4K
یک بلیط باز یک حال عجیب پر شده از رنگ حرم رنگ یک اذن ورود رنگ یک گنبد زرد هر حیاطی یک حوض پر ز آب کوثر و وضو بر لب حوض باز هم اذن ...

یک بلیط باز یک حال عجیب پر شده از رنگ حرم رنگ یک اذن ورود رنگ یک گنبد زرد هر حیاطی یک حوض پر ز آب کوثر و وضو بر لب حوض باز هم اذن ورود یک قدم تا مقصود در همین حین میان رویا ناگهان بغض مرا می گیرد ...

۲۴ مرداد 1395
4K
آیا میدانستین آرش ظلی پور از احسان علیخانی 3سال بزرگتره!؟؟ :O شگفتا!!!!

آیا میدانستین آرش ظلی پور از احسان علیخانی 3سال بزرگتره!؟؟ :O شگفتا!!!!

۲۳ مرداد 1395
11K
دلم مشهد میخواهد #امام#رضا

دلم مشهد میخواهد #امام#رضا

۲۲ مرداد 1395
6K
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﮐﻦ ... ﻣﻦ ﺁﺩﺍﺏ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ! ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﻼ‌ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﮐﻦ ... ﻣﻦ ﺁﺩﺍﺏ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ! ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﻼ‌ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻟﺒﺮﯾﺰﻡ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯼ ﺁﯾﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻪ ﺩﺭ ﻗﻨﻮﺕ ...

۲۲ مرداد 1395
5K