کاش تو هم خاشقچی بودی ....آنوقت تمام رسانه های دنیا از تو گزارش میگرفتن و نگرانت میشدن !!

کاش تو هم خاشقچی بودی ....آنوقت تمام رسانه های دنیا از تو گزارش میگرفتن و نگرانت میشدن !!

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
7K
اقدام صلواتی یک مادر. دختر در عراق

اقدام صلواتی یک مادر. دختر در عراق

۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
15K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
5K
۶ روز پیش
14K
۶ روز پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K
#پروانه سلحشوری #محمود صادقی #fatf

#پروانه سلحشوری #محمود صادقی #fatf

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
وقتی دم از بیت المال میزنی !!!!ولی خودت دزد بیت المال هستی !!!!

وقتی دم از بیت المال میزنی !!!!ولی خودت دزد بیت المال هستی !!!!

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K