۰

kiarash0k

ოЯ_ŋiოム
2۳ყεsムr oŁ
kɦʊ乙sイムŋł
ŁoЯ
😎singel😎
(بهترین خصوصیتم اینه لاشی شناسم)

تنهاتر از تنهاتر از تنهاام....:)

تنهاتر از تنهاتر از تنهاام....:)

۲۰ ساعت پیش
2K
پدر‌ژپتو: -پینوکیو‌از‌چوب‌باش،آدما‌از‌سنگن=]♡!..

پدر‌ژپتو: -پینوکیو‌از‌چوب‌باش،آدما‌از‌سنگن=]♡!..

۱ روز پیش
5K
تصور من، وقتی به یکی میگن گردن شکسته😅 😂

تصور من، وقتی به یکی میگن گردن شکسته😅 😂

۱ روز پیش
2K
آرزو میکنم امروز اینجوری بخندید😁 😁 😁

آرزو میکنم امروز اینجوری بخندید😁 😁 😁

۱ روز پیش
2K
با من برقص !تنها مخاطبِ چشمهای شرقیِ تو منم یک لحظه شک نکن اندازه‌ی دقیق آغوش «توست» ، پیکرم♥️ #نیکی_فیروزکوهی #خانواده

با من برقص !تنها مخاطبِ چشمهای شرقیِ تو منم یک لحظه شک نکن اندازه‌ی دقیق آغوش «توست» ، پیکرم♥️ #نیکی_فیروزکوهی #خانواده

۱ روز پیش
3K
گره بزن دستت را به دستم بیا همدست شو با دلم می‌خواهم این آذر را با «تــو» در کنم ...♥ ️ #حمیدرضا_عبداللهی #خانواده

گره بزن دستت را به دستم بیا همدست شو با دلم می‌خواهم این آذر را با «تــو» در کنم ...♥ ️ #حمیدرضا_عبداللهی #خانواده

۱ روز پیش
3K
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۱ روز پیش
4K
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۱ روز پیش
4K
یکی یدونه .خودت عروسکی

یکی یدونه .خودت عروسکی

۷ روز پیش
21K
خراب نکنین عرضه ی دوس داشتن اگ ندارین توان نگهداشتن اگ ندارین خراب نکنین زندگی ادمایی ک میتونن عاشقی کنن.../)

خراب نکنین عرضه ی دوس داشتن اگ ندارین توان نگهداشتن اگ ندارین خراب نکنین زندگی ادمایی ک میتونن عاشقی کنن.../)

۳ روز پیش
17K
۱ هفته پیش
10K
خاص ترین روز دنیا … روز تولدت خاص ترین جشن دنیا … جشن تولدت خاص ترین آدم دنیا … خودت ساجی جونم دوست خاص من تولدت مبارک😘

خاص ترین روز دنیا … روز تولدت خاص ترین جشن دنیا … جشن تولدت خاص ترین آدم دنیا … خودت ساجی جونم دوست خاص من تولدت مبارک😘

۱ هفته پیش
7K
...♡♤

...♡♤

۴ روز پیش
3K