#مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)++

kimiya...F134

The sign of depression is that
You realize you must laugh out of the other laughs!
⁧__________________
‏از علائمِ افسردگی اینه که
‏از خنده های بقیه میفهمی باید بخندی!

‏⁧ |رابین‌ویلیامز |
@Taremi..My..lovi

۴ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
1K
#کوشولوی من*-------*

#کوشولوی من*-------*

۱ روز پیش
4K
+بهٍُٓٓترینت بوٍَٓدم بهترینٓٓٓٓ باشٌٍَ -این دیووٌُِْنه خیلُِی دوست دًُٓاشت

+بهٍُٓٓترینت بوٍَٓدم بهترینٓٓٓٓ باشٌٍَ -این دیووٌُِْنه خیلُِی دوست دًُٓاشت

۲ روز پیش
2K
#me^o^

#me^o^

۳ روز پیش
5K
❤فِرِشتِع مَنع:)

❤فِرِشتِع مَنع:)

۳ روز پیش
4K
جهت خنده گزاشتمٓٓ کِ پِیجم عَ حآ لت دِپ در بیآد😂😂😂 #موقتی

جهت خنده گزاشتمٓٓ کِ پِیجم عَ حآ لت دِپ در بیآد😂😂😂 #موقتی

۴ روز پیش
8K
(: +گفت : قرص برنج؟ -گفتم : نه... +گفت : سیانور؟ -گفتم : گرونه... +گفت : دیازپام؟ -گفتم : احتمال برگشت داره... +گفت : سیانی پتاسیم؟ -گفتم : دردسر خریدن داره... +گفت : سقوط از ...

(: +گفت : قرص برنج؟ -گفتم : نه... +گفت : سیانور؟ -گفتم : گرونه... +گفت : دیازپام؟ -گفتم : احتمال برگشت داره... +گفت : سیانی پتاسیم؟ -گفتم : دردسر خریدن داره... +گفت : سقوط از بلندی؟ -گفتم : احتمال زنده موندن و قطع نخاع داره... +گفت : تیغ؟ -گفتم : ...

۴ روز پیش
3K
우리는 혼자가 아닙니다. 우리가 원하는 것은 우리가 아닌 것입니다.‌‌ 🔮 ~ We are not alone. Only the one we want is not ours🦄 ~ مآ تَنهآ نیستیمْ‍ فَقَط‍ اُونیکِع‍ میخوآییم‍ْ کِنآرِمُون‍ بآشِع‍ نیستْ‍:)🤘🏻 🍃 #girl

우리는 혼자가 아닙니다. 우리가 원하는 것은 우리가 아닌 것입니다.‌‌ 🔮 ~ We are not alone. Only the one we want is not ours🦄 ~ مآ تَنهآ نیستیمْ‍ فَقَط‍ اُونیکِع‍ میخوآییم‍ْ کِنآرِمُون‍ بآشِع‍ نیستْ‍:)🤘🏻 🍃 #girl

۵ روز پیش
4K
مِعٌرًسٌَْیٓٓٓ--*/ @NOIZe_ROo_MoKH 😘 @F.A.R2411 @vs136900

مِعٌرًسٌَْیٓٓٓ--*/ @NOIZe_ROo_MoKH 😘 @F.A.R2411 @vs136900

۵ روز پیش
5K
#-_-

#-_-

۵ روز پیش
3K
+خَفه شو.. _چرآ..؟؟؟ +بآ حَرف زَدن زیاد فَقَط بآعث خَرآب تَر شُدَن تَصویر قَشَنگت تو ذِهنَم میشی... #نوشتم_یهویی

+خَفه شو.. _چرآ..؟؟؟ +بآ حَرف زَدن زیاد فَقَط بآعث خَرآب تَر شُدَن تَصویر قَشَنگت تو ذِهنَم میشی... #نوشتم_یهویی

۵ روز پیش
2K
zhoOoOoOn^_^ azizam:)

zhoOoOoOn^_^ azizam:)

۵ روز پیش
2K
#me-*

#me-*

۶ روز پیش
7K
ای جاااااان+----+

ای جاااااان+----+

۱ هفته پیش
5K
- چرا دردودل نمٻڪنے؟؟ :( + مٻٺرسم :) - از چے ؟؟ :/ + اسڪریــن‌ݜاٺ :)

- چرا دردودل نمٻڪنے؟؟ :( + مٻٺرسم :) - از چے ؟؟ :/ + اسڪریــن‌ݜاٺ :)

۱ هفته پیش
9K
منوع اسبـم:)😍

منوع اسبـم:)😍

۲ هفته پیش
5K
گویَندـ کِھ گویَند(:

گویَندـ کِھ گویَند(:

۲ هفته پیش
9K
*-----------*

*-----------*

۲ هفته پیش
5K
عشق توع خفگی دآرھ فَقَط😍(:

عشق توع خفگی دآرھ فَقَط😍(:

۲ هفته پیش
5K