مای هارت عیز فاکینگ جر وا جر💔😰 #suho #exo

مای هارت عیز فاکینگ جر وا جر💔😰 #suho #exo

۲۳ شهریور 1398
3K
بهم بگید دروغه.. اون یه بچه ی دو سالس که سیکس پک داره!😭 #Sehun😻

بهم بگید دروغه.. اون یه بچه ی دو سالس که سیکس پک داره!😭 #Sehun😻

۱۴ شهریور 1398
5K
عن سفید بودنو در آورده •••🐰 🍼 🍦

عن سفید بودنو در آورده •••🐰 🍼 🍦

۹ شهریور 1398
2K
_We Are Crazy🐰

_We Are Crazy🐰

۲۰ مرداد 1398
4K
سهون:دیگه وی ویه خوشگلمو نمیدم ناز کنین،دیگه شبا واستون دعا نمیکنم...با همتون قهرم!!😈 شیومین:چشه باز؟ سوهو:توراه واسش بابل تی نخریدیم😊

سهون:دیگه وی ویه خوشگلمو نمیدم ناز کنین،دیگه شبا واستون دعا نمیکنم...با همتون قهرم!!😈 شیومین:چشه باز؟ سوهو:توراه واسش بابل تی نخریدیم😊

۹ مرداد 1398
4K
فکر کنم خدا نیمه ی گمشده ی منو بین همه تقسم کرده.... به هر کی میرسم یه حسی بهش دارم...))))))))

فکر کنم خدا نیمه ی گمشده ی منو بین همه تقسم کرده.... به هر کی میرسم یه حسی بهش دارم...))))))))

۳ مرداد 1398
4K
مگه داریم از این جمله هیجانی تر؟! Is typing....🙈💜

مگه داریم از این جمله هیجانی تر؟! Is typing....🙈💜

۳ مرداد 1398
3K
سربازی رفتن اکسو اینطوری میشه که: شیومین میره سربازی و کیونگسو به پیروی از هیونگش میره،جونگین و چانیول نمیتونن بدون کیونگسو زندگی کنن پس اونام میرن سربازی،بکهیون نمیتونه چانیول رو با کیونگسو تنها بزاره پس ...

سربازی رفتن اکسو اینطوری میشه که: شیومین میره سربازی و کیونگسو به پیروی از هیونگش میره،جونگین و چانیول نمیتونن بدون کیونگسو زندگی کنن پس اونام میرن سربازی،بکهیون نمیتونه چانیول رو با کیونگسو تنها بزاره پس واسه اطمینان جونگده رو هم بر میداره میبره سربازی،جونمیون هم واسه کنترل کردن بکهیون باید ...

۲ تیر 1398
11K
💜 💜 💜 💜 💜 💜 😍 😍 😍 😍 😍 😍 #SUHO #SEHUN

💜 💜 💜 💜 💜 💜 😍 😍 😍 😍 😍 😍 #SUHO #SEHUN

۲۳ خرداد 1398
3K
دلیل این همه عشق به سگت چیه اوه سهون؟؟!! #sehun #vivi

دلیل این همه عشق به سگت چیه اوه سهون؟؟!! #sehun #vivi

۱۰ خرداد 1398
6K
سهونی تولدت مبارک🎉 🎉 🎈 🎈 🎂 🎂 🎁 🎁 #HBD #SEHUN

سهونی تولدت مبارک🎉 🎉 🎈 🎈 🎂 🎂 🎁 🎁 #HBD #SEHUN

۲۳ فروردین 1398
4K
✨ SUHO✨ #junmyeon

✨ SUHO✨ #junmyeon

۲۲ اسفند 1397
4K
عشقم ،ولش کن فرار نمیکنه!! HUNHO♡ #Sehun #Suho #EXO

عشقم ،ولش کن فرار نمیکنه!! HUNHO♡ #Sehun #Suho #EXO

۱۷ اسفند 1397
4K
اون کت سفیده عشق منه!!😂😂 #Suho #Sehun #Baekhyun #Chanyeol #Kyungsoo #Chen #Kai #Xiumin

اون کت سفیده عشق منه!!😂😂 #Suho #Sehun #Baekhyun #Chanyeol #Kyungsoo #Chen #Kai #Xiumin

۲ اسفند 1397
4K