kiyana96

تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده ام....

عکس بلند
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
آیینه شکستم؛ تا سرشار تو، من باشم و من ... ! 👤سهراب سپهری

آیینه شکستم؛ تا سرشار تو، من باشم و من ... ! 👤سهراب سپهری

۱ روز پیش
3K
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی #حافظ

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی #حافظ

۱ روز پیش
3K
دربه‌دری در من بود نه در قطاری که می‌رفت و می‌آمد...

دربه‌دری در من بود نه در قطاری که می‌رفت و می‌آمد...

۱ روز پیش
4K
جان می‌گیرد سایه‌ای در ترسیم تنهایی‌ام...

جان می‌گیرد سایه‌ای در ترسیم تنهایی‌ام...

۱ روز پیش
4K
‍ ‍ غریب نه آن است که تن‌اش در این جهان غریب است، غریب آن است که دلش در تن غریب بود. غریب آن بود که در هفت آسمان و زمین هیچ با وی یک ...

‍ ‍ غریب نه آن است که تن‌اش در این جهان غریب است، غریب آن است که دلش در تن غریب بود. غریب آن بود که در هفت آسمان و زمین هیچ با وی یک تار مویی نبود. من نگویم که غریبم من آنم که با زمانه نسازم و زمانه ...

۱ روز پیش
4K
‍ بعضی وقتها احساس می‌کنم که هیچ‌چیز معنی ندارد... در سیاره ای که میلیون‌ها سال است با شتاب به سوی فراموشی می‌رود.. ما در میان غم زاده شده ایم..بزرگ می‌شویم.. تلاش و تقلا می‌کنیم..بیمار می‌شویم.. ...

‍ بعضی وقتها احساس می‌کنم که هیچ‌چیز معنی ندارد... در سیاره ای که میلیون‌ها سال است با شتاب به سوی فراموشی می‌رود.. ما در میان غم زاده شده ایم..بزرگ می‌شویم.. تلاش و تقلا می‌کنیم..بیمار می‌شویم.. رنج می‌بریم...سبب رنج دیگران می‌شویم.. گریه و مویه می‌کنیم..می‌میریم.. دیگران هم می‌میرند.. و موجودات دیگری ...

۱ روز پیش
4K
کلمات همیشه این قدرت را ندارند که آدم‌های خیلی خوشحال یا خیلی غمناک را راضی کنند... زیرا انتهای خوشحالیِ زیاد یا غصّه‌ی زیاد... سکوت است! #آنتوان_چخوف

کلمات همیشه این قدرت را ندارند که آدم‌های خیلی خوشحال یا خیلی غمناک را راضی کنند... زیرا انتهای خوشحالیِ زیاد یا غصّه‌ی زیاد... سکوت است! #آنتوان_چخوف

۱ روز پیش
4K
دیدی ، آرام آرام آرام دلمان به بی‌کسی صدایمان به سکوت چشمهایمان به تاریکی عادت کرده‌اند . #سیدعلی_صالحی

دیدی ، آرام آرام آرام دلمان به بی‌کسی صدایمان به سکوت چشمهایمان به تاریکی عادت کرده‌اند . #سیدعلی_صالحی

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
یارب تو کریمی و کریمی کرم است عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم است با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم با معصیتم اگر ببخشی کرم است

یارب تو کریمی و کریمی کرم است عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم است با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم با معصیتم اگر ببخشی کرم است

۲ روز پیش
10K
گاهی نه دفعۀ بعدی وجود دارد نه وقفه‌ای و نه فرصتی دوباره گاهی فقط اکنون است یا هیچوقت پس هوای اکنونت را داشته باش🌸

گاهی نه دفعۀ بعدی وجود دارد نه وقفه‌ای و نه فرصتی دوباره گاهی فقط اکنون است یا هیچوقت پس هوای اکنونت را داشته باش🌸

۲ روز پیش
10K
همه‌ی عمرتلاش میکنیم تایه روزی به جایےبرسیم اگه موهامون سفید شد بایک دل آروم بتونیم بشینیم و نظاره گر بازی زندگی که بخیر گذشت باشیم دوستان عاقبت بخیر بشین الهی

همه‌ی عمرتلاش میکنیم تایه روزی به جایےبرسیم اگه موهامون سفید شد بایک دل آروم بتونیم بشینیم و نظاره گر بازی زندگی که بخیر گذشت باشیم دوستان عاقبت بخیر بشین الهی

۲ روز پیش
10K