وَقتـــــے ☝️داغونـــــــــے✋ هَرکے اَز راه میرسہِ میگہِ: حَقِتــہ😹💉...صَدبٰار بِتــ گُفتَم این کارونَکــــن❌ سَرکووٓوفتــ💔 دادوبیـــــــــداد⚡ ️ تیکہ هاے اَلکــــــے🗣 قُرص💊 دَرد💥 تَنهایـے✔ ️ اَمّا خُـٰداوَکیـلے یِکے نـــــے👆 بِـــــزنہ روشـــ🙋ــونَتــــو بِگـــہ: دَرکِتـــــ میکُنَم نٰاموسٰـَن...🌵💔 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

وَقتـــــے ☝️داغونـــــــــے✋ هَرکے اَز راه میرسہِ میگہِ: حَقِتــہ😹💉...صَدبٰار بِتــ گُفتَم این کارونَکــــن❌ سَرکووٓوفتــ💔 دادوبیـــــــــداد⚡ ️ تیکہ هاے اَلکــــــے🗣 قُرص💊 دَرد💥 تَنهایـے✔ ️ اَمّا خُـٰداوَکیـلے یِکے نـــــے👆 بِـــــزنہ روشـــ🙋ــونَتــــو بِگـــہ: دَرکِتـــــ میکُنَم نٰاموسٰـَن...🌵💔 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۸ مهر 1396
13K
بَعد از سکوُتـ•• موُسیقیـ•🎼🌕• بهترینـ وَسیلِعـ•🎪🌸• برایِعـ بیانـ•🌏🙌🏿• ناگفتِعـ هآستـ• #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

بَعد از سکوُتـ•• موُسیقیـ•🎼🌕• بهترینـ وَسیلِعـ•🎪🌸• برایِعـ بیانـ•🌏🙌🏿• ناگفتِعـ هآستـ• #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱ مهر 1396
10K
-فِکرتـ هَمیشِھ دَرگیرِھ-👻📿 -قلبتـ هَمیشِھ آشوبِھ-💘🍃 -عاشِقـ نَشے نِمیفَهمے-🙈🍕 -ایٔنـ حالِھ بَد چقد خوبِھ- #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

-فِکرتـ هَمیشِھ دَرگیرِھ-👻📿 -قلبتـ هَمیشِھ آشوبِھ-💘🍃 -عاشِقـ نَشے نِمیفَهمے-🙈🍕 -ایٔنـ حالِھ بَد چقد خوبِھ- #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۵ شهریور 1396
12K
ﻋﺎﺷـﻘﺎنھ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ 💏 ﻋﺸـــﻖ 💜 ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ 👫 ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ💙 ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ💑 ﻋﺎﺷﻖ ڪھ ﺑﺎشے 💕 حتے ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـم 😔 ﺗــــﻮ ❤ ﻋﺎﺷـــ💞ـــﻘﺎنھ ﺑﺎ منے 😍 ﻋﺸـﻖ ...

ﻋﺎﺷـﻘﺎنھ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ 💏 ﻋﺸـــﻖ 💜 ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ 👫 ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ💙 ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ💑 ﻋﺎﺷﻖ ڪھ ﺑﺎشے 💕 حتے ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـم 😔 ﺗــــﻮ ❤ ﻋﺎﺷـــ💞ـــﻘﺎنھ ﺑﺎ منے 😍 ﻋﺸـﻖ یعنے 😘 ﻣــﻦ ﻭ ﺗـــﻮ 👫 ﻣﺎﻭﺭﺍے ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎصلھ ﻫــــــﺎ 💕 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۵ شهریور 1396
14K
-//صبح شد باز دلم تنگ 🌤🍃 -//تو از دور سلام 🌼🐙 -//تو نیاز و ضربان دلمی 💕👫 -//ختم کلام #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

-//صبح شد باز دلم تنگ 🌤🍃 -//تو از دور سلام 🌼🐙 -//تو نیاز و ضربان دلمی 💕👫 -//ختم کلام #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۵ شهریور 1396
12K
هیشکیو نمیخوامـ تو دنیا جز تو🌚🍃•• وقتےکہ دستمـ میرـہ تویےموهاتـ🙌🏿🍕•• میخوامـ فقط باشمـ روبہ‌رو تو🦄💘•• بهترین حسہ تو حس با تو🌹🌙•• #🌙 ZAYN ft. Sia به نام Dusk Till Dawn http://s4.faz-sv.in/mr-reese/music-video/september2017/week2/ZAYN%20ft.%20Sia%20-%20Dusk%20Till%20Dawn%20-%20HD%20720p.mp4 #zayn#زین#زینـمالیک#واندایرکشن

هیشکیو نمیخوامـ تو دنیا جز تو🌚🍃•• وقتےکہ دستمـ میرـہ تویےموهاتـ🙌🏿🍕•• میخوامـ فقط باشمـ روبہ‌رو تو🦄💘•• بهترین حسہ تو حس با تو🌹🌙•• #🌙 ZAYN ft. Sia به نام Dusk Till Dawn http://s4.faz-sv.in/mr-rees... #zayn#زین#زینـمالیک#واندایرکشن

۲۴ شهریور 1396
18K
جنـونیـ جُز جُنُون💍🌸 عِشقـ بآمن 😍نیسـ زَبآنِ عآجــِ زِ مَن🙊💋 سـُورِه یِ اعجآز میخــوآهَد.🌾🍂 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

جنـونیـ جُز جُنُون💍🌸 عِشقـ بآمن 😍نیسـ زَبآنِ عآجــِ زِ مَن🙊💋 سـُورِه یِ اعجآز میخــوآهَد.🌾🍂 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۴ شهریور 1396
13K
زیبآترینـ رَقصـ 🦄🌍دُنیآرآچرخهـِ یِ زِندِگیـ🌟میرقصآنـد.💃 بَستگیـ بِ نَوآزنـدِ 🎭ووِکآلشـ نَدآرد🎤🎼 رقآصـ است که 👯🏆اوج رقصـ رآمیسآزد.....👑 ┈┈❀┈┈•✦✦•┈┈❀┈┈┈┈❀┈┈•✦✦•┈┈❀┈┈ {اینـ جمله رو خودم🙇💋 نوشتم کپی 👈🏼 بآذکر آیدیم} #صبـآ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

زیبآترینـ رَقصـ 🦄🌍دُنیآرآچرخهـِ یِ زِندِگیـ🌟میرقصآنـد.💃 بَستگیـ بِ نَوآزنـدِ 🎭ووِکآلشـ نَدآرد🎤🎼 رقآصـ است که 👯🏆اوج رقصـ رآمیسآزد.....👑 ┈┈❀┈┈•✦✦•┈┈❀┈┈┈┈❀┈┈•✦✦•┈┈❀┈┈ {اینـ جمله رو خودم🙇💋 نوشتم کپی 👈🏼 بآذکر آیدیم} #صبـآ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۲ شهریور 1396
16K
سَلـُومـ کریسـ رآپآپآمـ❤️😸 پامـ صِریُحبَتـ می فَرمآیَد.😎 اینجآنِبـ تآمُدَتیـ بنآبَر🙌👼 یکـ سری دَلآیِل💐🍃 مـُدَتیـ اَز کِنآرِتـون میرَمـ🚶🌴 زود بَرمیگـــَردـم. بآتَشَکُر kris wu️‍👑 😽 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

سَلـُومـ کریسـ رآپآپآمـ❤️😸 پامـ صِریُحبَتـ می فَرمآیَد.😎 اینجآنِبـ تآمُدَتیـ بنآبَر🙌👼 یکـ سری دَلآیِل💐🍃 مـُدَتیـ اَز کِنآرِتـون میرَمـ🚶🌴 زود بَرمیگـــَردـم. بآتَشَکُر kris wu️‍👑 😽 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۹ شهریور 1396
11K
جَدیـدتَرینـ اِستآیلِ❤️‍👑 مِستِِر گَلِکسی ووییـ فآن {kris_wufan}😻🖕 چِیشآمـ لَبآـم👀💋 اولآلآ اوشگِلـ کیـ بودوُمـ😽 صِرفآ جَهَتـِ بآزیـ 👻👅 بآروحـ ورَوآنِـ میسیـز لِیسآ🌴🙋andمِستِرسـُوهــو✌️🚶🏽 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

جَدیـدتَرینـ اِستآیلِ❤️‍👑 مِستِِر گَلِکسی ووییـ فآن {kris_wufan}😻🖕 چِیشآمـ لَبآـم👀💋 اولآلآ اوشگِلـ کیـ بودوُمـ😽 صِرفآ جَهَتـِ بآزیـ 👻👅 بآروحـ ورَوآنِـ میسیـز لِیسآ🌴🙋andمِستِرسـُوهــو✌️🚶🏽 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۸ شهریور 1396
10K
دَراَلِفبآیِـــ عآشِقیـ💏💋ـ نَقشِ اَوَلُ وآخَــ🖕🌷ـــر دوحَرفـِ{تـو}ستـ.🙋❤️‍ بآقِیِـ حُروُفـ...🎊. سِیآهِیـِ لَشکَرَند .🌵🌈 . . #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu

دَراَلِفبآیِـــ عآشِقیـ💏💋ـ نَقشِ اَوَلُ وآخَــ🖕🌷ـــر دوحَرفـِ{تـو}ستـ.🙋❤️‍ بآقِیِـ حُروُفـ...🎊. سِیآهِیـِ لَشکَرَند .🌵🌈 . . #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu

۱۶ شهریور 1396
11K
کِتآبـِ زِندِگیـــــ...📔🎆 🌈.. چآپـِ دُوُمـ نَدآرَد✌️🚫 تآمیتـَوآنیند عآشِقآنهـِ ❤️‍👑 زِندِگی کـُنید وَاَزخـدآیِتآن🙇 شَکر گَزآر بآشید🌻 🌹 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

کِتآبـِ زِندِگیـــــ...📔🎆 🌈.. چآپـِ دُوُمـ نَدآرَد✌️🚫 تآمیتـَوآنیند عآشِقآنهـِ ❤️‍👑 زِندِگی کـُنید وَاَزخـدآیِتآن🙇 شَکر گَزآر بآشید🌻 🌹 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۶ شهریور 1396
11K
•❥• F✿r you •❥• -سر و سامان بدهی❤️ -یا سر و سامان ببری💚 -قلبِ من💘✨ -سوی شما👼🏼🌸 -میلِ تپیدن دارد^.^♡ ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

•❥• F✿r you •❥• -سر و سامان بدهی❤️ -یا سر و سامان ببری💚 -قلبِ من💘✨ -سوی شما👼🏼🌸 -میلِ تپیدن دارد^.^♡ ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۴ شهریور 1396
8K
مِهرَبآنـ بآشـ.....🌷💕 اما از آدم هاے🚶 پرتوقع فاصلہ بگیر💘❌ مقیاست را بہ🙀 🖕 هم مے زنند .. حرمت مهرت را مے🏻💢✔️ شڪنند .. آنان حافظہ ضعیفے🌏👁‍ دارند .. خوبے هارازود 💐☦فراموش مے ڪنند #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu ...

مِهرَبآنـ بآشـ.....🌷💕 اما از آدم هاے🚶 پرتوقع فاصلہ بگیر💘❌ مقیاست را بہ🙀 🖕 هم مے زنند .. حرمت مهرت را مے🏻💢✔️ شڪنند .. آنان حافظہ ضعیفے🌏👁‍ دارند .. خوبے هارازود 💐☦فراموش مے ڪنند #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۴ شهریور 1396
10K
1_اینـ خآصِیَتـ 💏❣️ عِشق اَست. بآَِیـَد🖕 2_بَلَدَتـ بآشَمــ...🎊 🎉 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

1_اینـ خآصِیَتـ 💏❣️ عِشق اَست. بآَِیـَد🖕 2_بَلَدَتـ بآشَمــ...🎊 🎉 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۴ شهریور 1396
9K
تَمآمـِ قَلبـِ مَنـ🙋❤️‍ اَز تــُ هیچـ رآه🌵🕸 بَرگَشتیـ...نَدآرَد🚫✔️ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

تَمآمـِ قَلبـِ مَنـ🙋❤️‍ اَز تــُ هیچـ رآه🌵🕸 بَرگَشتیـ...نَدآرَد🚫✔️ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۴ شهریور 1396
9K
تَنهآیِیـ هِزآر بآر💔❌.بِهتَراَز__بُودَنـ بآکَسیـ..🚶🏽 🖕🏽.اَستـ کِ حَوآسَشـ+⚡️💔+بآتـُ نیستـ. وَفَقَطـدَرآن هِنگآمـ🙆☠🎉 ...بآتوستـ کِ کَسیـ💤 👽 دَرکِنآرَش نیستـ... /آلِن بولیو/ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

تَنهآیِیـ هِزآر بآر💔❌.بِهتَراَز__بُودَنـ بآکَسیـ..🚶🏽 🖕🏽.اَستـ کِ حَوآسَشـ+⚡️💔+بآتـُ نیستـ. وَفَقَطـدَرآن هِنگآمـ🙆☠🎉 ...بآتوستـ کِ کَسیـ💤 👽 دَرکِنآرَش نیستـ... /آلِن بولیو/ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۳ شهریور 1396
9K
راستـ میگفتیـ🌿 حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ🐟 هَر روز صُبحـ🌝 فَرامُوشـ میکُنَمـ🤔 کِه بٰایَد دوسِتتـ🌸 نَداشْتهـ بٰاشَمـ... #مینیون#کریسـرآپآپآمـپآم#saba_wufan

راستـ میگفتیـ🌿 حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ🐟 هَر روز صُبحـ🌝 فَرامُوشـ میکُنَمـ🤔 کِه بٰایَد دوسِتتـ🌸 نَداشْتهـ بٰاشَمـ... #مینیون#کریسـرآپآپآمـپآم#saba_wufan

۱۳ شهریور 1396
8K
#مـَڹ 👧مـَغـرور نـیسـتـݦ فَقط 💫 بآ#ڪَسـیـ مـیـ مونمـ ڪِ براشـ🌷 یـہ اُوݪـویَتَم🌺نـہ یـِ گـُزنـیہـ👎💨 ____$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_____ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

#مـَڹ 👧مـَغـرور نـیسـتـݦ فَقط 💫 بآ#ڪَسـیـ مـیـ مونمـ ڪِ براشـ🌷 یـہ اُوݪـویَتَم🌺نـہ یـِ گـُزنـیہـ👎💨 ____$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_$_____ #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۱ شهریور 1396
11K
پُرُفَمـ خوبِـ😳؟دوشـجونیمـ برآمـ سوخته**👭❤️‍ مقشیـ از ایـن خوشگلـ قِرل 👑🙆بـّآبت این ادیتـ اوچمل🐞🐙@uhana1381 نَظَرِتـون رآجبِ بیومـ🐻+پُروفَمـ+🎊+پیچـ ⛱ 🗿چیه؟ همهـِ کآمنت🖊📕 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

پُرُفَمـ خوبِـ😳؟دوشـجونیمـ برآمـ سوخته**👭❤️‍ مقشیـ از ایـن خوشگلـ قِرل 👑🙆بـّآبت این ادیتـ اوچمل🐞🐙@uhana1381 نَظَرِتـون رآجبِ بیومـ🐻+پُروفَمـ+🎊+پیچـ ⛱ 🗿چیه؟ همهـِ کآمنت🖊📕 #کریس #کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۰ شهریور 1396
12K