من قوی شدم میبینم..،....میخندم........رد میشم😏 😏 😏 😏

من قوی شدم میبینم..،....میخندم........رد میشم😏 😏 😏 😏

۹ ساعت پیش
812
وقتی یه دختر میگه مهم نیست یعنی از مهم هم مهم تره

وقتی یه دختر میگه مهم نیست یعنی از مهم هم مهم تره

۱ روز پیش
2K
.......

.......

۱ روز پیش
592
یه چیزایی تو زندگی خیلی قشنگ تر از اون چیزی هستن که فکرشو میکنیم

یه چیزایی تو زندگی خیلی قشنگ تر از اون چیزی هستن که فکرشو میکنیم

۳ روز پیش
3K
#ساده که باشی.......!!

#ساده که باشی.......!!

۵ روز پیش
1K
💟🌹🌹🌹

💟🌹🌹🌹

۱ هفته پیش
1K
😔😔😔😔😔😔😔

😔😔😔😔😔😔😔

۱ هفته پیش
1K
#برای همه رفقا😉😉💖💖💖

#برای همه رفقا😉😉💖💖💖

۱ هفته پیش
1K
جای همه خاااااالی😋😋😋😋😋

جای همه خاااااالی😋😋😋😋😋

۱ هفته پیش
1K
😏😏😏😏😏

😏😏😏😏😏

۱ هفته پیش
1K
😊😊😊😊😊

😊😊😊😊😊

۱ هفته پیش
1K
یه وقتایی هس حال هیچی نی میزاری پیش بیاد به جا پیش بینی 😏 😏 😏 😏 😏

یه وقتایی هس حال هیچی نی میزاری پیش بیاد به جا پیش بینی 😏 😏 😏 😏 😏

۱ هفته پیش
2K
کاش زندگی مثل لباس بود ازش خسته که میشدی میتونستی بندازیش بیرون یکی نوش رو بخری 😔😔😔😔😔

کاش زندگی مثل لباس بود ازش خسته که میشدی میتونستی بندازیش بیرون یکی نوش رو بخری 😔😔😔😔😔

۱ هفته پیش
3K
خسته شدم کاش میشد از زندگی لف داد 😔😔😔😔

خسته شدم کاش میشد از زندگی لف داد 😔😔😔😔

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
😏😏😏

😏😏😏

۱ هفته پیش
1K
خدایا فقط تویی که میتونی کمکمون کنی

خدایا فقط تویی که میتونی کمکمون کنی

۱ هفته پیش
1K
فقط خدااااااا😍😍

فقط خدااااااا😍😍

۱ هفته پیش
1K
خسته ام از همه کس از همه چیز 😟😟😟😟

خسته ام از همه کس از همه چیز 😟😟😟😟

۱ هفته پیش
1K
ما دختریم میتونیم به راحتی خیلیا رو کنار بزاریم 😏😏😏😏

ما دختریم میتونیم به راحتی خیلیا رو کنار بزاریم 😏😏😏😏

۱ هفته پیش
1K