کمالو ببین جون بابا 💜 اون بلرزون بابا💋 همه میگن ماریو پاشو همرو برقصون دادا💜 ماریو جنتلمنه جنتلمنه💋 این شفرم عشق منه عشق منه💜

کمالو ببین جون بابا 💜 اون بلرزون بابا💋 همه میگن ماریو پاشو همرو برقصون دادا💜 ماریو جنتلمنه جنتلمنه💋 این شفرم عشق منه عشق منه💜

۲۸ اردیبهشت 1398
725
بهترین نتیجه چمپیونزلیگ

بهترین نتیجه چمپیونزلیگ

۱۹ اردیبهشت 1398
679
💜💜

💜💜

۵ اردیبهشت 1398
686
#سلطان رونالدو به تنها بازیکنی تبدیل شد که در سه لیگ معتبر دنیا قهرمانی به دست آورده است

#سلطان رونالدو به تنها بازیکنی تبدیل شد که در سه لیگ معتبر دنیا قهرمانی به دست آورده است

۵ اردیبهشت 1398
684
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
675
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان کری خوندنش واسه اتلتیکو

#سلطان کری خوندنش واسه اتلتیکو

۵ اردیبهشت 1398
680
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
672
ای بابا یه پدر سخنی از عمر عبدالرحمان: دیگه هم اضافه شد منظور:جووینکو

ای بابا یه پدر سخنی از عمر عبدالرحمان: دیگه هم اضافه شد منظور:جووینکو

۵ اردیبهشت 1398
678
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
677
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
673
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
676
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
674
#سلطان

#سلطان

۵ اردیبهشت 1398
677
قربون خنده هات پسر

قربون خنده هات پسر

۵ اردیبهشت 1398
694