نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۳ ثانیه پیش
10
۱۳ ثانیه پیش
7
💖 💖 💖

💖 💖 💖

۲۷ ثانیه پیش
65
/ :

/ :

۳۳ ثانیه پیش
28
😌 😌 💗 💞 💖

😌 😌 💗 💞 💖

۴۱ ثانیه پیش
19
میگویم جانِ دل؟ شما ڪه پا قدمتان خوب است ، مے شود بیایید ؛ پا بہ قلبِ ویرانہ ے ما بگذارید ، و هیچوقت قصدِ ترڪش را نڪنید؟ آخر میدانید چیست؟ شما ڪه نیستید ، ...

میگویم جانِ دل؟ شما ڪه پا قدمتان خوب است ، مے شود بیایید ؛ پا بہ قلبِ ویرانہ ے ما بگذارید ، و هیچوقت قصدِ ترڪش را نڪنید؟ آخر میدانید چیست؟ شما ڪه نیستید ، ڪار و بارِ دلِ بے نوایمان از رونق افتاده...

۴۶ ثانیه پیش
39
۴۶ ثانیه پیش
23
#مکث_کردن را تمرین کن........ وقتی شک داری،وقتی خسته ای، وقتی عصبانی هستی، وقتی استرس داری، مکث کن و هیچ تصمیمی نگیر...!

#مکث_کردن را تمرین کن........ وقتی شک داری،وقتی خسته ای، وقتی عصبانی هستی، وقتی استرس داری، مکث کن و هیچ تصمیمی نگیر...!

۵۳ ثانیه پیش
117
ممنون فاطمه خانوم😘 😘 😘

ممنون فاطمه خانوم😘 😘 😘

۱ دقیقه پیش
36
۱ دقیقه پیش
62
۱ دقیقه پیش
71
۱ دقیقه پیش
83
‏هیچ کس از آخرین خـداحافظی با خبر نیست! ‏یک روز، یک ساعت ، یک دقیقه ... ‏

‏هیچ کس از آخرین خـداحافظی با خبر نیست! ‏یک روز، یک ساعت ، یک دقیقه ... ‏"هرگز بر نمیگردد!! ‏با هم مهـربان باشیم

۱ دقیقه پیش
192
۱ دقیقه پیش
209
۱ دقیقه پیش
100
۱ دقیقه پیش
42
حکایت عجیبی است آلزایمر را تو داری اما بچه هایت مروت را فراموش کرده اند.... مـادر

حکایت عجیبی است آلزایمر را تو داری اما بچه هایت مروت را فراموش کرده اند.... مـادر

۲ دقیقه پیش
257
۲ دقیقه پیش
49
هر کجا باشم..هر هوایی باشد.. تو همیشه با منی پرسپولیسم..

هر کجا باشم..هر هوایی باشد.. تو همیشه با منی پرسپولیسم..

۲ دقیقه پیش
77
زندگے ، حڪایت مرد یخ فروشے است ڪه پرسیدند:فروختے؟ گفت نخریدند ، اما تمام شد!!! پس تامے توانی شاد باش ، و شاد و پاڪ زندگے ڪن!🍃 🌹

زندگے ، حڪایت مرد یخ فروشے است ڪه پرسیدند:فروختے؟ گفت نخریدند ، اما تمام شد!!! پس تامے توانی شاد باش ، و شاد و پاڪ زندگے ڪن!🍃 🌹

۲ دقیقه پیش
140