نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

6 ثانیه پیش
3
29 ثانیه پیش
10
ترجیحاًنمیتونح;-)

ترجیحاًنمیتونح;-)

45 ثانیه پیش
14
دوست داشتن به حرف نیست!!

دوست داشتن به حرف نیست!!

1 دقیقه پیش
20
1 دقیقه پیش
24
1 دقیقه پیش
34
2 دقیقه پیش
40
2 دقیقه پیش
48
2 دقیقه پیش
53
3 دقیقه پیش
56
3 دقیقه پیش
63
3 دقیقه پیش
70
دلتنگتم😔

دلتنگتم😔

4 دقیقه پیش
70
4 دقیقه پیش
27
[ 👑 طُ👑 شدی**∞💙 طولانی ترین اتّفاقِ زندگیم]

[ 👑 طُ👑 شدی**∞💙 طولانی ترین اتّفاقِ زندگیم]

5 دقیقه پیش
25
عاشقتم زندگیم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:😘

عاشقتم زندگیم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:😘

6 دقیقه پیش
70
6 دقیقه پیش
96
6 دقیقه پیش
98
😭

😭

7 دقیقه پیش
106
7 دقیقه پیش
112