😐✌کامنت پلیز

😐✌کامنت پلیز

۲ بهمن 1398
5K
قشه یاغیب

قشه یاغیب

۳۰ دی 1398
4K
فرزند فدایی داری😂

فرزند فدایی داری😂

۲۵ دی 1398
6K
بابا یخ بستیم چ خبره

بابا یخ بستیم چ خبره

۲۵ دی 1398
7K
ای ام بیکار 😐حوصلم سر رفت بحرفیم

ای ام بیکار 😐حوصلم سر رفت بحرفیم

۱۷ دی 1398
6K
سلااااام من اومدمممم✋

سلااااام من اومدمممم✋

۱۷ دی 1398
3K
😐هعی

😐هعی

۱۵ آذر 1398
340
مثلا امریکایی نیویورکی چیزی😎✋

مثلا امریکایی نیویورکی چیزی😎✋

۱۰ آبان 1398
315
انگیزه دار😐✌

انگیزه دار😐✌

۱۰ آبان 1398
344
تبریزیا خبر دارین؟؟؟

تبریزیا خبر دارین؟؟؟

۱۰ آبان 1398
326
هعی😶✋

هعی😶✋

۱۰ آبان 1398
315
حوصلم سر رفته 😐جییییغ.

حوصلم سر رفته 😐جییییغ.

۱۰ آبان 1398
335
هعی😐اینم از ما😐

هعی😐اینم از ما😐

۱۰ آبان 1398
298
تنهایی ایز گود😀

تنهایی ایز گود😀

۱۰ آبان 1398
340
خدایا بدان را دوس پسر دادی خوبان را شوهر مگر ما بهر سینگلی امده ایم😶

خدایا بدان را دوس پسر دادی خوبان را شوهر مگر ما بهر سینگلی امده ایم😶

۱۰ آبان 1398
359
هعی😐

هعی😐

۹ آبان 1398
306
یعس😐

یعس😐

۹ آبان 1398
295
اینم متن ادبی😐😉ولی پر مفهوم

اینم متن ادبی😐😉ولی پر مفهوم

۹ آبان 1398
406
خصوصیات ما دخترا😐البته عاشقش

خصوصیات ما دخترا😐البته عاشقش

۹ آبان 1398
295
راس ترین حرفی ک شنیدم😐

راس ترین حرفی ک شنیدم😐

۹ آبان 1398
293