رسانه حقوق

law_press

پایگاه اخبار و اطلاعات حقوقی رسانه حقوق

🌺 داعیه ای بزرگ #میلاد_امام_حسین علیه السلام #روز_پاسدار

🌺 داعیه ای بزرگ #میلاد_امام_حسین علیه السلام #روز_پاسدار

۱ روز پیش
5K
شاید از حادثه می ترسیدیم تو به ما جرات طوفان دادی... #TheGreatKhamenei

شاید از حادثه می ترسیدیم تو به ما جرات طوفان دادی... #TheGreatKhamenei

۴ روز پیش
17K
#دانستنی‌_های_حقوقی ⁉️ملاقات با فرزند پس از طلاق چگونه خواهد بود؟ 🔵 از جاری شدن حکم طلاق دادگاه درباره چگونگی دیدار فرزند با والدینش تصمیم گیری می‌کند. 🔹بر اساس قانون مدنی در صورتی که زوجین طلاق ...

#دانستنی‌_های_حقوقی ⁉️ملاقات با فرزند پس از طلاق چگونه خواهد بود؟ 🔵 از جاری شدن حکم طلاق دادگاه درباره چگونگی دیدار فرزند با والدینش تصمیم گیری می‌کند. 🔹بر اساس قانون مدنی در صورتی که زوجین طلاق بگیرند باید حق ملاقات برای فردی که حضانت طفل با او نیست فراهم شود. 🔹ماده ...

۳ روز پیش
12K
۴ روز پیش
5K
ای فرزند فاطمه قسم میخوریم مجاهدانت در ایران وعراق در انتظار اشاره ای از تو هستند ما را چون عباس در میدان نبرد خواهی یافت و تو را در کربلا تنها نخواهیم گذاشت ... #نیروی_حیدری ...

ای فرزند فاطمه قسم میخوریم مجاهدانت در ایران وعراق در انتظار اشاره ای از تو هستند ما را چون عباس در میدان نبرد خواهی یافت و تو را در کربلا تنها نخواهیم گذاشت ... #نیروی_حیدری #عزیزما_حبیبما💛 #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین

۳ روز پیش
13K
۴ روز پیش
5K

"عقل معاش می‌گوید که شب هنگامِ خفتن است، اما عشق می‌گوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش می‌گوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد می‌گوید که همه‌ی چشم‌ها در ظلمات محشر، ...

۷ روز پیش
20K
#چریڪے‌های‌سید‌علے تا ظلم هست ، مبارزه هست ... و تا مبارزه هست ما هستیم ... #قدس_را_هدف_داریم #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین #استوری

#چریڪے‌های‌سید‌علے تا ظلم هست ، مبارزه هست ... و تا مبارزه هست ما هستیم ... #قدس_را_هدف_داریم #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین #استوری

۳ روز پیش
16K
برووو دیگه 😬 کرونای لعنتییی

برووو دیگه 😬 کرونای لعنتییی

۵ روز پیش
24K
پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم تنگه رازیانه 😁😍

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم تنگه رازیانه 😁😍

۵ روز پیش
28K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
2K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
2K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
1K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
3K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
3K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
2K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
3K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
3K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
1K
#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

#ما_ترکناک_یا_بن_الحسین ‎ #TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
3K