می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد ! شما گوش نکنید ، چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس ،چیزی باقی نمی ماند ! هرکس هر چه به سرت آورد ...

می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد ! شما گوش نکنید ، چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس ،چیزی باقی نمی ماند ! هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش... نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار ...

۶ آذر 1398
1K
کسی نیس! حوصله م سررفته😐 ⁦☹ ️⁩

کسی نیس! حوصله م سررفته😐 ⁦☹ ️⁩

۱ آذر 1398
127
ای خوش آن وقت که مارا دل بی غم بوده‌ست..‌

ای خوش آن وقت که مارا دل بی غم بوده‌ست..‌

۱ آذر 1398
134
یه گوسفند. بهم پیشنهاد دوستی داد😐 😂 😂

یه گوسفند. بهم پیشنهاد دوستی داد😐 😂 😂

۲۹ آبان 1398
192
گویند سرانجام ندارید شما،ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم🙂 🙃

گویند سرانجام ندارید شما،ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم🙂 🙃

۱۹ آبان 1398
134
😂 😂 😄

😂 😂 😄

۲۶ مهر 1398
128
تکم مثل ماه😛 😛 😛 😄 😄 😅

تکم مثل ماه😛 😛 😛 😄 😄 😅

۲۴ مهر 1398
249
اجازه نده رویاهات فقط در حد رویا باقی بمونه 🙂 🙃

اجازه نده رویاهات فقط در حد رویا باقی بمونه 🙂 🙃

۲۲ مهر 1398
158
والا آخه😂 😂

والا آخه😂 😂

۲۱ مهر 1398
131
بهترین آهنگی که گوش دادین چی بوده؟!😄 🤔 🤔

بهترین آهنگی که گوش دادین چی بوده؟!😄 🤔 🤔

۲۱ مهر 1398
126
والا آخه😂 😂 😂

والا آخه😂 😂 😂

۲۰ مهر 1398
116
والا بخدا😂 😂

والا بخدا😂 😂

۲۰ مهر 1398
133
اصلا نمیمیرم😄 😄

اصلا نمیمیرم😄 😄

۱۹ مهر 1398
151
Bing🙂 🙃

Bing🙂 🙃

۱۹ مهر 1398
117
⁦☹ ️⁩🍁 🍂

⁦☹ ️⁩🍁 🍂

۱۹ مهر 1398
116
۱۳ آبان 1396
114
گذشته ای که حالمان را گرفته اینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم حالی که حالمان را به هم میزند چه زندگی خوبی:)

گذشته ای که حالمان را گرفته اینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم حالی که حالمان را به هم میزند چه زندگی خوبی:)

۱۲ آبان 1396
177
۷ اردیبهشت 1394
69