دختر مغرور

leyla1987

لعنتـے
"بےوفـا"نیسـتم
فقط میترسـم
وقتے"یادت"میکنـم
بگویی"بازمـزاحم پیـداشـد"

8 ساعت پیش
3K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
838
1 روز پیش
2K
3 روز پیش
3K
3 روز پیش
2K
هه....😏

هه....😏

3 روز پیش
2K
یه اینگلیسیه به ایرانیه میگه: چرا زن های ایرانی به مرد ها دست نمیدن؟ ایرانی:چرا ملکه شما به مردا دست نمیده؟ انگلیسیه بسیار عصبانی میشه و میگه:اون ملکه هست چ طور میتونه باهر مردی دست ...

یه اینگلیسیه به ایرانیه میگه: چرا زن های ایرانی به مرد ها دست نمیدن؟ ایرانی:چرا ملکه شما به مردا دست نمیده؟ انگلیسیه بسیار عصبانی میشه و میگه:اون ملکه هست چ طور میتونه باهر مردی دست بده؟ ایرانی:تمام زن های ایران ملکه هستن...

3 روز پیش
2K
3 روز پیش
950
3 روز پیش
2K
#کره_جنوبی

#کره_جنوبی

5 روز پیش
2K
#maloosi

#maloosi

7 روز پیش
2K
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
4K
1 هفته پیش
1K
1 هفته پیش
1K
#مخاطب_خاص_نداره

#مخاطب_خاص_نداره

1 هفته پیش
1K
2 هفته پیش
2K
2 هفته پیش
2K