لیدا

lida.8000

هرکس به کسی نازد,من هم بتومے نازم

دل بهرتوآوردم,تنهابه تومیبازم

دل رفته زدست من,دل راتو فقط بردی

گرخوب وبدی باشد,بافخر بتو,میسازم ‌‌

#Architecture

#Architecture

۱ روز پیش
3K
#Architecture

#Architecture

۱ روز پیش
3K
#تسلیت_ایرانم خدا انشاللا به پدرو مادرشون صبر بده 🙏الهی امین🙏 غم اخرتون باشه😢😢😢😭😭

#تسلیت_ایرانم خدا انشاللا به پدرو مادرشون صبر بده 🙏الهی امین🙏 غم اخرتون باشه😢😢😢😭😭

۱ روز پیش
9K
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
860
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
866
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
845
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
825
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
823
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
818
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
826
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
815
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
808
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
810
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
818
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
821
#Animals

#Animals

۱ روز پیش
808
#Fruit

#Fruit

۱ روز پیش
2K
#Fruit

#Fruit

۱ روز پیش
2K
#Fruit

#Fruit

۱ روز پیش
2K
#Fruit

#Fruit

۱ روز پیش
2K