لیدا

lida.8000

سلامتےِ اونايی که
طبیب دلهای دردمندن
ولی خودشون دنیاے دردن ....

ﺳﻼمتے ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻـﺪﺍﺷـﻮﻥ ﺁﺭﻭﻣﻤﻮﻥ ﻣـﯿﮑﻨه،
ﻧـﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻤﻮﻥ میکنه...

#child

#child

۱ ساعت پیش
2K
#child

#child

۱ ساعت پیش
2K
#child

#child

۱ ساعت پیش
2K
#child

#child

۱ ساعت پیش
2K
#child

#child

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
832
#animls

#animls

۱ ساعت پیش
682
#coffe

#coffe

۲ ساعت پیش
2K
#coffe

#coffe

۲ ساعت پیش
2K
#coffe

#coffe

۱ ساعت پیش
2K
#animls

#animls

۱ ساعت پیش
694
#coffe

#coffe

۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
1K
#coffe

#coffe

۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
چه بهانه ای بهتر از سلفی دونفره ؟! برای در آغوش گرفتن و بوسیدنت ؛ در یک مکان عمومی ...

چه بهانه ای بهتر از سلفی دونفره ؟! برای در آغوش گرفتن و بوسیدنت ؛ در یک مکان عمومی ...

۲ ساعت پیش
3K
مرا در آغوش بگیـر سرم را روی شانه ات بگذار بگذار این بار مطمئن شوند همه چیز زیر سر من است ...💛

مرا در آغوش بگیـر سرم را روی شانه ات بگذار بگذار این بار مطمئن شوند همه چیز زیر سر من است ...💛

۲ ساعت پیش
3K
طوری دوستت خواهم داشت که تمام عاشق ها حساب کار دستشان بیایید ...

طوری دوستت خواهم داشت که تمام عاشق ها حساب کار دستشان بیایید ...

۲ ساعت پیش
3K
همه ی ما؛ لیاقت داشتن یک نفر رو تو زندگی داریم که به آینده امیدوارمون کنه...

همه ی ما؛ لیاقت داشتن یک نفر رو تو زندگی داریم که به آینده امیدوارمون کنه...

۲ ساعت پیش
4K
تو چه کردی که دلم این همه خواهان تو شد؟ ....💜

تو چه کردی که دلم این همه خواهان تو شد؟ ....💜

۲ ساعت پیش
4K