گل واسهـ گل

گل واسهـ گل

۱۸ اسفند 1394
90
من این شاسخینه رو موخااام بلام بگیرین موخامممم موخااامممم

من این شاسخینه رو موخااام بلام بگیرین موخامممم موخااامممم

۲۳ بهمن 1394
44
امـــروز بوشهر ....یه روز فوق العاده رمانتیک خخخخ

امـــروز بوشهر ....یه روز فوق العاده رمانتیک خخخخ

۲۳ بهمن 1394
65
مااااااچ

مااااااچ

۱۵ بهمن 1394
59
مـــادو تـــا

مـــادو تـــا

۱۵ بهمن 1394
44
اونکِـــــهـ بایَــــدباشِــــهـ(

اونکِـــــهـ بایَــــدباشِــــهـ(

۱۵ بهمن 1394
42
حـــالَـــمْ قَــــشَـــــنْـــــگ نـــــیـــسْــــت....

حـــالَـــمْ قَــــشَـــــنْـــــگ نـــــیـــسْــــت....

۲۹ دی 1394
43
تنـــــد میــــــره ۅقتـے همـہ چـے عـالیـہ ... آرۅمـــــ میـــرہ ۅقتـے جـا همـہ خـالیـــــہ ...

تنـــــد میــــــره ۅقتـے همـہ چـے عـالیـہ ... آرۅمـــــ میـــرہ ۅقتـے جـا همـہ خـالیـــــہ ...

۲۹ دی 1394
45
نمرش چنده؟؟

نمرش چنده؟؟

۲۸ دی 1394
67
مَن هَمانْیَم کِه حَتـیٰ فِکْرَش را هَم نِمیتَوانی بکنْی زانو نِمیـزَنَم حتَیٰ اَگَر سَقفِ آسِمان کوتاهتَراز قَدِ مَن شود حَتیٰ اگَرتمام مَردُمِ دُنیاروے زانوهایشان راه بِروند

مَن هَمانْیَم کِه حَتـیٰ فِکْرَش را هَم نِمیتَوانی بکنْی زانو نِمیـزَنَم حتَیٰ اَگَر سَقفِ آسِمان کوتاهتَراز قَدِ مَن شود حَتیٰ اگَرتمام مَردُمِ دُنیاروے زانوهایشان راه بِروند "مَــــن زانـــو نِمیـــزَنم...!"

۲۸ دی 1394
52
منو دوستی جوونم دور همی باز شیطونبامون گل کرد

منو دوستی جوونم دور همی باز شیطونبامون گل کرد

۲۸ دی 1394
121
@cafe_eshq +عـِـشـقـَـمــ؟

@cafe_eshq +عـِـشـقـَـمــ؟

۲۸ دی 1394
50
با دستانت

با دستانت

۲۸ دی 1394
50
مثل شاہ شطرنج باش...♚ ڪہ حتے بعد از باختنت،✘ ڪسے جرات بیرون انداختنت از صفحہ ے زندگے رو نداشتہ باشہ...❤✔

مثل شاہ شطرنج باش...♚ ڪہ حتے بعد از باختنت،✘ ڪسے جرات بیرون انداختنت از صفحہ ے زندگے رو نداشتہ باشہ...❤✔

۲۸ دی 1394
38
بــآ مـُـوجــودآت عجیبـــے زنـدگــے میڪنیــــم مـُـوجــودآتـــے ڪــــہ تنهـــآ بــآ 【بــے مُحلـــے】 آدم میشــونــد !

بــآ مـُـوجــودآت عجیبـــے زنـدگــے میڪنیــــم مـُـوجــودآتـــے ڪــــہ تنهـــآ بــآ 【بــے مُحلـــے】 آدم میشــونــد !

۲۸ دی 1394
43
•••••

•••••

۲۷ دی 1394
46
پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــد امـــا دل رفــتــه را هــرگــز ...!

پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــد امـــا دل رفــتــه را هــرگــز ...!

۲۷ دی 1394
41
یهـــویی رامســــر جاتون خالی اوووفی هواش توپه

یهـــویی رامســــر جاتون خالی اوووفی هواش توپه

۲۷ دی 1394
76
▼مَن بَراےمُتِنَفِّربودَن اَزکَسانــــے کِــ اَزمـَن مُتِنَفِرَند وَقتـــےنَدارَمــ،زیـــراگِرِفتـارِ دوســت داشتَنِ کَسـانـــےهَـسـتَمــ کـِ مـَرا دوســت دارَند▼

▼مَن بَراےمُتِنَفِّربودَن اَزکَسانــــے کِــ اَزمـَن مُتِنَفِرَند وَقتـــےنَدارَمــ،زیـــراگِرِفتـارِ دوســت داشتَنِ کَسـانـــےهَـسـتَمــ کـِ مـَرا دوســت دارَند▼

۲۷ دی 1394
42
#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـای خْـاصِ من با دُنیایِ عـامِ #تو فَـــرقْ داره

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـای خْـاصِ من با دُنیایِ عـامِ #تو فَـــرقْ داره

۲۷ دی 1394
47