#کودی_کریستین

#کودی_کریستین

۲ هفته پیش
260
#جیسون_موموآ

#جیسون_موموآ

۴ هفته پیش
892
#کندیس_آکولا

#کندیس_آکولا

۹ دی 1397
489
Danielle_Rose_Russell#

Danielle_Rose_Russell#

۸ دی 1397
524
#چارلز_مایکل_دیویس

#چارلز_مایکل_دیویس

۴ دی 1397
745
mikaelson_family#

mikaelson_family#

۴ دی 1397
629
اگه میخوای بد باشی هدفدار بد باش چون در غیر این صورت لیاقت بخشیده شدن رو نداری! #ایان_سامرهالدر

اگه میخوای بد باشی هدفدار بد باش چون در غیر این صورت لیاقت بخشیده شدن رو نداری! #ایان_سامرهالدر

۴ دی 1397
1K
اون چیزی که بقیه اسمشو میذارن کار بد من معتقدم یه پاسخ مناسبه به جهان خشن و بی عدالت. #جوزف_مورگان

اون چیزی که بقیه اسمشو میذارن کار بد من معتقدم یه پاسخ مناسبه به جهان خشن و بی عدالت. #جوزف_مورگان

۴ دی 1397
644