شهربانو

lovelyghoghnos

مولای من علی
از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم گشت از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

#تولدت_.مبارک_.جان_دلم._زندگیم ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 مَحرم دل مَطلب تن مَقصد جانم تویی ...

#تولدت_.مبارک_.جان_دلم._زندگیم ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 💋 ❤ ❤ 💋 مَحرم دل مَطلب تن مَقصد جانم تویی ...

۴ روز پیش
3K
😔

😔

۴ روز پیش
3K
خرد را گفتم اندر عاشقی دخلی بکُن گفتا: غریبم... رسمِ این کشور منِ مسکین نمی دانم #امیر_خسرو_دهلوی 🌿

خرد را گفتم اندر عاشقی دخلی بکُن گفتا: غریبم... رسمِ این کشور منِ مسکین نمی دانم #امیر_خسرو_دهلوی 🌿

۴ روز پیش
3K
رارمن شو نگهت میدارم #هادی_پاکزاد

رارمن شو نگهت میدارم #هادی_پاکزاد

۴ روز پیش
3K
با شنبه ی بی دوست چه سازد دل بیتاب ای جمعه نمیشد دوسه روزی تو بمانی ...؟ #حسین_مرادی

با شنبه ی بی دوست چه سازد دل بیتاب ای جمعه نمیشد دوسه روزی تو بمانی ...؟ #حسین_مرادی

۵ روز پیش
2K
ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دستِ منست #فردوسی

ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دستِ منست #فردوسی

۵ روز پیش
5K
من و تو هر دو تمامیم به هم.. #عطار 🌹

من و تو هر دو تمامیم به هم.. #عطار 🌹

۷ روز پیش
7K
آدمیزاد، فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است. این را دانستم و می‌دانم که آدم، به آدم است که زنده است؛ آدم به عشق آدم زنده است… 📚 #کلیدر #محمود_دولت_آبادی

آدمیزاد، فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است. این را دانستم و می‌دانم که آدم، به آدم است که زنده است؛ آدم به عشق آدم زنده است… 📚 #کلیدر #محمود_دولت_آبادی

۷ روز پیش
5K
دل را نگاه گرم تو، دیوانه می‌کند...🌱 #صائب_تبریزی

دل را نگاه گرم تو، دیوانه می‌کند...🌱 #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
بهره از کودکی آن طفل چه برد؟ که نه خندید و نه جست و نه دوید تا پدید آمدم، از صَرصَر فقر چون پر کاه وجودم لرزید #پروین_اعتصامی روز جهانی منع کار کودکان

بهره از کودکی آن طفل چه برد؟ که نه خندید و نه جست و نه دوید تا پدید آمدم، از صَرصَر فقر چون پر کاه وجودم لرزید #پروین_اعتصامی روز جهانی منع کار کودکان

۱ هفته پیش
7K
آخه این چ مدل نگاه کردنه؟شمابگیدمن بااین پدرصلواتی چیکارکنم؟،😊 شیطون میگه قورتش بده جان دل منی این پسر

آخه این چ مدل نگاه کردنه؟شمابگیدمن بااین پدرصلواتی چیکارکنم؟،😊 شیطون میگه قورتش بده جان دل منی این پسر

۱ هفته پیش
4K
دلفریبانِ نباتی همه #زیور بستند.. دلبرِ ماست که با حسنِ خداداد آمد #حافظ

دلفریبانِ نباتی همه #زیور بستند.. دلبرِ ماست که با حسنِ خداداد آمد #حافظ

۱ هفته پیش
4K
امروز قدر هرکس مقدارِ مال و جاه است آدم نمی‌توان‌ گفت آن را که خر نباشد.. #بیدل_دهلوی 🌿

امروز قدر هرکس مقدارِ مال و جاه است آدم نمی‌توان‌ گفت آن را که خر نباشد.. #بیدل_دهلوی 🌿

۱ هفته پیش
3K
.ای جان چو رو نمودی جان و دلم ربودی..:. #مولانا

.ای جان چو رو نمودی جان و دلم ربودی..:. #مولانا

۱ هفته پیش
5K
از کسی نپرس خوشبختی کجاست تو بازی کن نویسنده خداست ....

از کسی نپرس خوشبختی کجاست تو بازی کن نویسنده خداست ....

۱ هفته پیش
3K
#تولدت.مبارک.جان.دل.من. زندگی.من❤💋😙 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ مثل یک معجزه ای علتِ ایمانِ منی ، همه هان و بله هستند شما جانِ منی #صبا_زمانی

#تولدت.مبارک.جان.دل.من. زندگی.من❤💋😙 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ مثل یک معجزه ای علتِ ایمانِ منی ، همه هان و بله هستند شما جانِ منی #صبا_زمانی

۱ هفته پیش
4K
ای روی دلارایت مجموعه ی زیبایی.. #سعدی

ای روی دلارایت مجموعه ی زیبایی.. #سعدی

۱ هفته پیش
5K
گر ز آمدنت خبـر بیارند من جان بدهم بـه مژدگانی.... #سعدی

گر ز آمدنت خبـر بیارند من جان بدهم بـه مژدگانی.... #سعدی

۱ هفته پیش
5K
یک دانه اگر گیرد صد دانه به بار آرد🍒🍃 آداب سخاوت را... از خاک بیاموزیم🍒🍃

یک دانه اگر گیرد صد دانه به بار آرد🍒🍃 آداب سخاوت را... از خاک بیاموزیم🍒🍃

۱ هفته پیش
3K
گیر خواهد کرد روزی روزی ات در گلوی مال مردم خوارها شاعر:#خلیل_جوادی

گیر خواهد کرد روزی روزی ات در گلوی مال مردم خوارها شاعر:#خلیل_جوادی

۱ هفته پیش
4K