شهربانو

lovelyghoghnos


همیشه ازاون پاهایی پشت پامیخوری که ازسردلسوزی خودت نشستی بندکفشاش روبستی..تازه اونم با چه دقتی!!
زیادی خوب بودن بابی لیاقت بودن آدمها رابطه مستقیم داره...

ت.تولد1352/1/1

عاشق اگر بیند ستم، کی شکوه از یارش کند بلبل نمی رنجد ز گل، هر چند آزارش کنند #فایض_ابهری

عاشق اگر بیند ستم، کی شکوه از یارش کند بلبل نمی رنجد ز گل، هر چند آزارش کنند #فایض_ابهری

۲۰ ساعت پیش
5K
گریه کردن پیش بی دردان ندارد حاصلی چند ریزی در زمین شور تخم پاک را تیغ را جوهر به خون خلق سازد تشنه تر خط به رحم آرد کجا آن غمزه بی باک را

گریه کردن پیش بی دردان ندارد حاصلی چند ریزی در زمین شور تخم پاک را تیغ را جوهر به خون خلق سازد تشنه تر خط به رحم آرد کجا آن غمزه بی باک را "صائب_تبریزی"

۲۰ ساعت پیش
7K
نشان راه سلامت ز من مپرس که عشق زمام خاطر بی‌اختیار من دارد گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو طراوت گل و بوی بهار من دارد

نشان راه سلامت ز من مپرس که عشق زمام خاطر بی‌اختیار من دارد گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو طراوت گل و بوی بهار من دارد "سعدی"

۲۰ ساعت پیش
7K
لبخند و ریشخند کسی در دلم نماند هرکس هرآنچه داد به آیینه پس گرفت #فاضل_نظری

لبخند و ریشخند کسی در دلم نماند هرکس هرآنچه داد به آیینه پس گرفت #فاضل_نظری

۱ روز پیش
5K
هرچه هستی باش! اما کاش... نه،جز اینم آرزویی نیست هرچه هستی باش! اما باش! #قیصر_امین_پور

هرچه هستی باش! اما کاش... نه،جز اینم آرزویی نیست هرچه هستی باش! اما باش! #قیصر_امین_پور

۱ روز پیش
5K
به بهارم نرسیدی، به خزانم بنگر که به مویم اثر برف زمستان منست #مهدی_سهیلی

به بهارم نرسیدی، به خزانم بنگر که به مویم اثر برف زمستان منست #مهدی_سهیلی

۱ روز پیش
3K
بر شاخ عمر ما گل فرصت شکفت و ریخت صد آفرین به همت آنکس که چید و رفت #مهدی_سهیلی

بر شاخ عمر ما گل فرصت شکفت و ریخت صد آفرین به همت آنکس که چید و رفت #مهدی_سهیلی

۱ روز پیش
3K
گفتمش: خواهم گل صد آرزو آرم به چنگ گل، فراوان داد و ذوق باغبانی را گرفت #مهدی_سهیلی

گفتمش: خواهم گل صد آرزو آرم به چنگ گل، فراوان داد و ذوق باغبانی را گرفت #مهدی_سهیلی

۱ روز پیش
4K
آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟ عشق است وهمین لذت اظهار و دگر هیچ... #شفایی_اصفهانی

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟ عشق است وهمین لذت اظهار و دگر هیچ... #شفایی_اصفهانی

۲ روز پیش
6K
گام در صحرای دل باید نهاد زانک در صحرای گل نبود گشاد ایمن آبادست دل ای دوستان چشمه‌ها و گلستان در گلستان #مولانا

گام در صحرای دل باید نهاد زانک در صحرای گل نبود گشاد ایمن آبادست دل ای دوستان چشمه‌ها و گلستان در گلستان #مولانا

۲ روز پیش
6K
می‌شوند از سردمهری، دوستان از هم جدا برگ‌ها را می‌کند فصل خزان از هم جدا #صائب_تبریزی

می‌شوند از سردمهری، دوستان از هم جدا برگ‌ها را می‌کند فصل خزان از هم جدا #صائب_تبریزی

۲ روز پیش
6K
سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت ...

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت #حضرت_حافظ

۲ روز پیش
6K
آنکه می‌خواست برویم در دولت بگشاید با که گویم که در خانه به رویش نگشودم آنکه می‌خواست غبار غمم از دل بزداید آوخ آوخ که غبار رهش از پا نزدودم #شهریار

آنکه می‌خواست برویم در دولت بگشاید با که گویم که در خانه به رویش نگشودم آنکه می‌خواست غبار غمم از دل بزداید آوخ آوخ که غبار رهش از پا نزدودم #شهریار

۲ روز پیش
5K
ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم #حضرت_مولانا

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم #حضرت_مولانا

۴ روز پیش
2K
جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد ...

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد #حضرت_حافظ

۴ روز پیش
5K
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم 😔😔😔 #سعدی

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم 😔😔😔 #سعدی

۵ روز پیش
7K
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید من شبم توماه من ...

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید من شبم توماه من بر آسمان بی‌من مرو #حضرت_مولانا

۵ روز پیش
5K
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا #شهریار

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا #شهریار

۵ روز پیش
5K
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت ... #سعدی

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت ... #سعدی

۵ روز پیش
6K
ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا چون شمع به بزم درد افروخت مرا من گریه و سوز دل نمی‌دانستم استاد تغافل تو آموخت مرا #خاقانی

ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا چون شمع به بزم درد افروخت مرا من گریه و سوز دل نمی‌دانستم استاد تغافل تو آموخت مرا #خاقانی

۶ روز پیش
6K