lovelysahar

محمد عزیز☜ @siahpooooosh اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد..تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم


امشب که در هوای تو پَر می زند دلم ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟ ‌

امشب که در هوای تو پَر می زند دلم ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟ ‌

8 ساعت پیش
3K
دنبااااال بهانه ام براااای دوووووووست داشتنت در تک تک روزهای خرداد و عشقی که بایدبراااایش جان داد

دنبااااال بهانه ام براااای دوووووووست داشتنت در تک تک روزهای خرداد و عشقی که بایدبراااایش جان داد

8 ساعت پیش
3K
2 هفته پیش
9K
1 هفته پیش
15K
1 هفته پیش
3K
کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ایی جنس دلت به شهر ما خوب فروش می کند عشق حراج می کنی قلب اجاره می دهی نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ایی جنس دلت به شهر ما خوب فروش می کند عشق حراج می کنی قلب اجاره می دهی نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

1 هفته پیش
4K
1 هفته پیش
4K
5 روز پیش
800
5 روز پیش
820
5 روز پیش
808
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
3K
3 روز پیش
867
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
4K
2 روز پیش
1K