لیلا گل زیبا

lylatak

به غربت رفتم و دیدم که مانند وطن نیست/
به غم خوردن کسی مانند من نیست/

حریر

حریر

۳ هفته پیش
7K
لباس با الگو

لباس با الگو

۱۳ دی 1396
37K
ایده

ایده

۱۳ دی 1396
18K
#مانتو_دخترانه_بهاری

#مانتو_دخترانه_بهاری

۱۳ دی 1396
36K
#دخترانه

#دخترانه

۱۳ دی 1396
38K
خیلی زیباست

خیلی زیباست

۱۳ دی 1396
35K
#دخترانه

#دخترانه

۱۳ دی 1396
38K
کت و سارافون

کت و سارافون

۱۳ دی 1396
36K
#پیراهن_حریر

#پیراهن_حریر

۱۳ دی 1396
34K
😍

😍

۱۳ دی 1396
33K
#کتان

#کتان

۱۳ دی 1396
33K
#حریر_پروانه ای

#حریر_پروانه ای

۱۳ دی 1396
32K
#حریر

#حریر

۱۳ دی 1396
33K
#ژرژت

#ژرژت

۱۳ دی 1396
31K
#حریر

#حریر

۱۳ دی 1396
32K
#پیراهن_گلگلی

#پیراهن_گلگلی

۱۳ دی 1396
31K
#پیراهن_گلگلی

#پیراهن_گلگلی

۱۳ دی 1396
31K
#مانتو

#مانتو

۱۳ دی 1396
37K
۱۱ دی 1396
21K
😘

😘

۲۲ مهر 1396
21K