❤دخیـ پرسپولیسے❤

m..perspolisi

#عضو_اکیپ_ویرانگران_کیسه❤

هوادار تو بودن افتخاره😻 ❤ 💙
#بارسلونا

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم😻 ❤ 👇
#پرسپولیس

page2:@masiw.83

بیشتر  بیشتر