۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
🌸صبح دوشنبه‌تون گلبارون 🌼امروز براتون از خدا 🌸سلامتی میخوام 🌼دل خوش 🌸خونه گرم 🌼لبخند زیاد 🌸ان شاءالله 🌼لحظه لحظه امروز رو 🌸به خوشی سپری کنید

🌸صبح دوشنبه‌تون گلبارون 🌼امروز براتون از خدا 🌸سلامتی میخوام 🌼دل خوش 🌸خونه گرم 🌼لبخند زیاد 🌸ان شاءالله 🌼لحظه لحظه امروز رو 🌸به خوشی سپری کنید

۷ روز پیش
4K
با افسوس اینکه چیزی رو نتونستی دیروز بدست بیاری بیدار نشو، با فکر اینکه چی میتونی امروز بدست بیاری بیدار شو...

با افسوس اینکه چیزی رو نتونستی دیروز بدست بیاری بیدار نشو، با فکر اینکه چی میتونی امروز بدست بیاری بیدار شو...

۱ هفته پیش
3K
💎همه‌ی آدم‌ها وقتی آرام باشند زشتی ‌هایشان ته‌نشین می‌شود و زلال به نظر می‌آیند ... برای اینکه آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید... ✍ #مازیتوفسکی

💎همه‌ی آدم‌ها وقتی آرام باشند زشتی ‌هایشان ته‌نشین می‌شود و زلال به نظر می‌آیند ... برای اینکه آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید... ✍ #مازیتوفسکی

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
در این عصر🎉 زیبای رمستونی یک ذهن آروم 🎉 یک تن سالم یک‌ خیال راحت 🎉 یک خبر خوش یک خوشی از تہ دل🎉 و دلی عاشق و مهربون بـراتـون آرزو می کنم....🎉 عصرتون سرشار ...

در این عصر🎉 زیبای رمستونی یک ذهن آروم 🎉 یک تن سالم یک‌ خیال راحت 🎉 یک خبر خوش یک خوشی از تہ دل🎉 و دلی عاشق و مهربون بـراتـون آرزو می کنم....🎉 عصرتون سرشار از آرامش🎉 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

۱ هفته پیش
4K
قدرتِ تو در کنترل و انتخابِ نگاهِ تو به دنیاست. این نیرو را هرگز دست کم نگیر؛ به جای پنجره ترس پنجره عشق را انتخاب کن...

قدرتِ تو در کنترل و انتخابِ نگاهِ تو به دنیاست. این نیرو را هرگز دست کم نگیر؛ به جای پنجره ترس پنجره عشق را انتخاب کن...

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
شب و سکوت و آرامش مکمل هم هستند اما در سکوت میتوان گوش دل داشت صدای خدا را شنید که می‌گوید شب را برای تو آفریدم آرام بخواب من تا صبح مراقبت هستم 🌙شبتون به ...

شب و سکوت و آرامش مکمل هم هستند اما در سکوت میتوان گوش دل داشت صدای خدا را شنید که می‌گوید شب را برای تو آفریدم آرام بخواب من تا صبح مراقبت هستم 🌙شبتون به لطافت گل عزیزان⭐

۲ هفته پیش
7K
امروز نامه ای به کبوترآرزوها خواهم داد تا به دست خدا برساند ودر آن خواهم نوشت خدایا گره از کار عزیزانم بگشا و جوانه‌ی امید را در دلشان برویان صبحتون پراز عشق وامید

امروز نامه ای به کبوترآرزوها خواهم داد تا به دست خدا برساند ودر آن خواهم نوشت خدایا گره از کار عزیزانم بگشا و جوانه‌ی امید را در دلشان برویان صبحتون پراز عشق وامید

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
صبح یعنی دوستی با دانه ها دست دادن با همه پروانه ها صبح یعنی آن کلاغ روی سیم بالهای خسته یک

صبح یعنی دوستی با دانه ها دست دادن با همه پروانه ها صبح یعنی آن کلاغ روی سیم بالهای خسته یک "یاکریم" صبح یعنی عشق،یعنی یک کلام صبح یعنی حرف های نا تمام سلام صبحتون پرازصفا وصمیمیت

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
4K