m.I.t.r.a

m.I.t.r.a

من حواسم جمع او، او پرت کیست؟
بِ پیج رنگی رنگی من خوش اومدید🙋

‌‌. تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی... لبخند بزنی... بی تفاوت باشی...؟ شده دلتنگی بپیچد به دلت، راه نفست را ببندد، خفه ات کند... هی دستت برود سمت گوشی...برش داری... نگاهش کنی... ...

‌‌. تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی... لبخند بزنی... بی تفاوت باشی...؟ شده دلتنگی بپیچد به دلت، راه نفست را ببندد، خفه ات کند... هی دستت برود سمت گوشی...برش داری... نگاهش کنی... پرتش کنی.....برش داری... نگاهش کنی... پرتش کنی...؟ شده یک آهنگ برایت شود روحِ یک لحظه... ...

۹ بهمن 1398
21K
.من بعد از هر نمازم برایت دعا میکنم! دعا میکنم هنگامِ قدم زدن در ولیعصر بوی عطرم به مشامت بخورد، دعا میکنم هنگامِ زیر و رو کردن چمدانَت انگشترم را در جیب یکی از لباس ...

.من بعد از هر نمازم برایت دعا میکنم! دعا میکنم هنگامِ قدم زدن در ولیعصر بوی عطرم به مشامت بخورد، دعا میکنم هنگامِ زیر و رو کردن چمدانَت انگشترم را در جیب یکی از لباس هایت پیدا کنی، دعا میکنم هنگام ورق زدنِ دفتر تلفنِ قدیمی ات چشمت به شماره ...

۹ بهمن 1398
17K
ده سال بعد از حال این روزام با کافه های بی تو درگیرم گفتم جهان بی تو یعنی مرگ ده ساله رفتی و نمی میرم . ده سال بعد حال این روزام تو توی آغوش ...

ده سال بعد از حال این روزام با کافه های بی تو درگیرم گفتم جهان بی تو یعنی مرگ ده ساله رفتی و نمی میرم . ده سال بعد حال این روزام تو توی آغوش یکی خوابی من گفتم و دکتر موافق نیست تو بهتر از قرصای اعصابی . ده ...

۹ بهمن 1398
10K
. . گریه کردم، گریه هم این بار آرامم نکرد قرص خوردم، قرص مُرفین دار آرامم نکرد با خیالت راه رفتم در اتاق خالی ام عکس های مانده بر دیوار آرامم نکرد شعر خواندم، شعر ...

. . گریه کردم، گریه هم این بار آرامم نکرد قرص خوردم، قرص مُرفین دار آرامم نکرد با خیالت راه رفتم در اتاق خالی ام عکس های مانده بر دیوار آرامم نکرد شعر خواندم، شعر گفتم -صد غزل، صد مثنوی- عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد صبح ...

۹ بهمن 1398
16K
. داشتم فکر می کردم اگر تو آنطور دستت را به شیشه ی پایین کشیده ی پنجره ی ماشین تکیه نمی دادی و به چراغ قرمز چهار راه ابن سینا خیره نمی شدی شاید الان ...

. داشتم فکر می کردم اگر تو آنطور دستت را به شیشه ی پایین کشیده ی پنجره ی ماشین تکیه نمی دادی و به چراغ قرمز چهار راه ابن سینا خیره نمی شدی شاید الان عاشقت نبودم... داشتم فکر می کردم که اگر لیوان داغ چایت را هر صبح بخاطر ...

۹ بهمن 1398
53K
. نه،اشتباه نمیدیدم گرچه هی پلک زدم که ای چشمان لامصب دارید اشتباه میبینید! اما نه! خودش بود داشت شانه به شانه غریبه ای راه می آمد! نه برای او برای من غریبه بود اما ...

. نه،اشتباه نمیدیدم گرچه هی پلک زدم که ای چشمان لامصب دارید اشتباه میبینید! اما نه! خودش بود داشت شانه به شانه غریبه ای راه می آمد! نه برای او برای من غریبه بود اما دستانش را نگرفته بود آخر بامن که بود دستم را ول نمیکرد که،خیس میشد دستمان ...

۹ بهمن 1398
128K
. مریم ها رو تگ کنید ❤ . . سلام ای عطر مریم زیر باران! دوستت دارم خودت این ابر عاشق را بباران، دوستت دارم به باران می سپارم تا به روی شیشه ات از ...

. مریم ها رو تگ کنید ❤ . . سلام ای عطر مریم زیر باران! دوستت دارم خودت این ابر عاشق را بباران، دوستت دارم به باران می سپارم تا به روی شیشه ات از من هزاران بوسه بنویسد، هزاران «دوستت دارم تو را چون اولین باری که گفتم «آب»، ...

۹ بهمن 1398
23K
. . زندگی می‌کشد آخر به کجا کارت را باید از دور تماشا بکنی یارت را . روز دیدار، خودت را به ندیدن بزنی شب ولی دوره کنی لحظهٔ دیدارت را . عاشقش باشی و ...

. . زندگی می‌کشد آخر به کجا کارت را باید از دور تماشا بکنی یارت را . روز دیدار، خودت را به ندیدن بزنی شب ولی دوره کنی لحظهٔ دیدارت را . عاشقش باشی و تا عشق، خریدارت شد دور سازی خودت از خویش خریدارت را . دوستش داشته باشی ...

۹ بهمن 1398
11K
.... ....... . خودم را قانع می کنم که شاید نمی خواند که شاید به گوشش نمی رسد که شاید مردمِ شهر خبردارش نمی کنند از حجمِ دلتنگی ام مگر می شود یک نفر جان ...

.... ....... . خودم را قانع می کنم که شاید نمی خواند که شاید به گوشش نمی رسد که شاید مردمِ شهر خبردارش نمی کنند از حجمِ دلتنگی ام مگر می شود یک نفر جان دادنَت را ببیند بداند مخاطبِ تمامِ شعرهایش هستی و سراغَت را نگیرد.

۹ بهمن 1398
6K
. درد معمولی نبودی مثل یک سردرد شدیدِ شبانه که آرام شوی با یک فنجان قهوه یا چند پُک سیگار عمیق! درد معمولی نبودی مثل خارِ رفته در چشم که بشود درش آورد که بشود ...

. درد معمولی نبودی مثل یک سردرد شدیدِ شبانه که آرام شوی با یک فنجان قهوه یا چند پُک سیگار عمیق! درد معمولی نبودی مثل خارِ رفته در چشم که بشود درش آورد که بشود دورش انداخت! درد معمولی نبودی مثل مرض قلب که قرص زیر زبانی داشته باشی، که ...

۹ بهمن 1398
7K
. چهار ماه پیش بود که بهش گفتم دوستت دارم اون هم گفت دوستت دارم... ولی یکم دیرتر همیشه به این فکر میکردم که عاشقش کنم، کاری کنم که بیشتر از هرکی تو زندگیش من ...

. چهار ماه پیش بود که بهش گفتم دوستت دارم اون هم گفت دوستت دارم... ولی یکم دیرتر همیشه به این فکر میکردم که عاشقش کنم، کاری کنم که بیشتر از هرکی تو زندگیش من رو دوست داشته باشه جوری شده بود که هروقت اسم من هرجا میومد ، اسم ...

۹ بهمن 1398
41K