فاقد احساس

m.m29

چرا همیشه پنهانم چراا ای خدا من تو این زندگی چکار کردم تا اینجوری زندگیم بشه اخ من به مادرم میگم چراا من بدام دوستم نداری واسم دعا نمیکنی اخ خدا دوستم ندار که این زندگیم خراب کرده اخ من روانی کسی هم تختم نشود واسه دردم دوانی چون واسه هم بد و غریبه بودم ای خدا....

😋

😋

۱ روز پیش
5K
خخخخخ رفیقم چقد بحالن

خخخخخ رفیقم چقد بحالن

۲ روز پیش
3K
نوووش جونم

نوووش جونم

۲ روز پیش
13K
اخ جووون 😋

اخ جووون 😋

۲ روز پیش
5K
اخ چ بحال هم صف گرفتن

اخ چ بحال هم صف گرفتن

۳ روز پیش
2K
اخ جون تو مدرسه حال میده اینارو بخورم خوش مزه تر میشه 😋

اخ جون تو مدرسه حال میده اینارو بخورم خوش مزه تر میشه 😋

۳ روز پیش
5K
یادش بخیر کیک استقلالی دوستم من هیچی نخوردم 😎

یادش بخیر کیک استقلالی دوستم من هیچی نخوردم 😎

۳ روز پیش
4K
حخخخ چه بحاله

حخخخ چه بحاله

۳ روز پیش
2K
اینم از میز دوستم خخخخ

اینم از میز دوستم خخخخ

۳ روز پیش
2K
خخخخ اینم از میزم توو مدرسه چی بحال هم هست 😚😚😚

خخخخ اینم از میزم توو مدرسه چی بحال هم هست 😚😚😚

۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
لایکم 😜

لایکم 😜

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
نووووش جونم

نووووش جونم

۱ هفته پیش
5K