فاقد حس .دختر جهنمی مریمی

m.m29

چرا همیشه پنهانم چراا ای خدا من تو این زندگی چکار کردم تا اینجوری زندگیم بشه اخ من به مادرم میگم چراا من بدام دوستم نداری واسم دعا نمیکنی اخ خدا دوستم ندار که این زندگیم خراب کرده اخ من روانی کسی هم تختم نشود واسه دردم دوانی چون واسه هم بد و غریبه بودم ای خدا....

۲۹ آذر 1397
6K
۲۷ آذر 1397
262
۲۲ آذر 1397
4K
۲۱ آذر 1397
3K
۲۱ آذر 1397
3K
۱۱ آذر 1397
7K
۱۱ آذر 1397
7K
۱۱ آذر 1397
7K
۴ آذر 1397
4K
۱ آذر 1397
5K
m.m29😜🤓

m.m29😜🤓

۳۰ آبان 1397
4K
۲۸ آبان 1397
6K
۲۵ آبان 1397
43K
۱۹ آبان 1397
6K
۱۹ آبان 1397
8K
✌👍

✌👍

۱۶ آبان 1397
7K
۱۶ آبان 1397
4K
طرف لاوان

طرف لاوان

۱۶ آبان 1397
8K
اخ نمیزارن صورتش عکس بگیرام 😭😭فداش بشم من😙

اخ نمیزارن صورتش عکس بگیرام 😭😭فداش بشم من😙

۱۵ آبان 1397
5K
۱۳ آبان 1397
8K