m.o.o.o.d.i

m.o.o.o.d.i

ای حال نامعلوم! آرروم باش..آرووم

یه دخی ماهشهری

۲۱ آبان 1395
4K
همین الان یهویی من عاشق تمرین تو روز تعطیلم تنها تفریح سالم اضلا حال میکنم

همین الان یهویی من عاشق تمرین تو روز تعطیلم تنها تفریح سالم اضلا حال میکنم

۲۱ آبان 1395
5K
همکار دوست داشتنیم چقدر من از این لباس متنفرم

همکار دوست داشتنیم چقدر من از این لباس متنفرم

۲۱ آبان 1395
4K
Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

۱۷ آبان 1395
6K
Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

۱۷ آبان 1395
6K
Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

Telegram.me/faz_sangii کانال متن وعکس نوشته سنگین

۱۷ آبان 1395
6K
Telegram.me/faz_sangii کاناا متن و عکس نوشته سنگین

Telegram.me/faz_sangii کاناا متن و عکس نوشته سنگین

۱۷ آبان 1395
7K
Telegram.me/faz_sangii بیا کانال بالا

Telegram.me/faz_sangii بیا کانال بالا

۱۶ آبان 1395
6K
پرواز بر فراز آسمان ها خخخ

پرواز بر فراز آسمان ها خخخ

۱۷ آبان 1395
8K
ادعا ندارم ولی یه روزی برمیگردم

ادعا ندارم ولی یه روزی برمیگردم

۱۷ آبان 1395
8K
کجایی جوانی که یادت بخیر خخخخخ

کجایی جوانی که یادت بخیر خخخخخ

۱۹ آبان 1395
9K
ناشنوا باش وقتی بقیه از محال بودن ارزوهایت میگویند

ناشنوا باش وقتی بقیه از محال بودن ارزوهایت میگویند

۱۸ آبان 1395
9K
۱۹ آبان 1395
3K
Telegram.me/faz_sangii کانال عکس نوشته و متن

Telegram.me/faz_sangii کانال عکس نوشته و متن

۲۴ آبان 1395
6K
۲۵ آبان 1395
5K
عشق یعنی

عشق یعنی

۱۸ آبان 1395
6K
+دوستت دارم -چی؟ +میگم دستت نخوره به این ظرفا -منم دوستت دارم +ها؟ -هیچی میگم تو هم حواست باشه دستت نخوره +منم -تو هم چی +منم حواسم هست #عشق

+دوستت دارم -چی؟ +میگم دستت نخوره به این ظرفا -منم دوستت دارم +ها؟ -هیچی میگم تو هم حواست باشه دستت نخوره +منم -تو هم چی +منم حواسم هست #عشق

۱۹ آبان 1395
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۲ آبان 1395
5K
اون نگاهی که بچه ها به روند زندگی یه زوج دارن :) #طنز

اون نگاهی که بچه ها به روند زندگی یه زوج دارن :) #طنز

۲۲ آبان 1395
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۲ آبان 1395
6K