هیچکس متوجه نمی‌شود که برخی از انسان‌ها چه عذابی را تحمل می‌کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند ... ! - آلدوس هاکسل

هیچکس متوجه نمی‌شود که برخی از انسان‌ها چه عذابی را تحمل می‌کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند ... ! - آلدوس هاکسل

۴ هفته پیش
3K
#mozaffari

#mozaffari

۴ مهر 1398
2K
this #true... #txt #sad

this #true... #txt #sad

۱۹ شهریور 1398
3K
من کوچک بودنم را حفظ میکنم، در صورتی که شما هم اینقدر از بزرگی تان سوءاستفاده نکنید ! - بهرام بیضایی

من کوچک بودنم را حفظ میکنم، در صورتی که شما هم اینقدر از بزرگی تان سوءاستفاده نکنید ! - بهرام بیضایی

۱۶ شهریور 1398
5K
کمی حماقت برای لذت بردن از زندگی و کمی منطق برای جلوگیری از خطا ها کافی است...

کمی حماقت برای لذت بردن از زندگی و کمی منطق برای جلوگیری از خطا ها کافی است...

۱۰ شهریور 1398
3K
منو قضاوت نکن چون تو از نصف چیزایی که من جون سالم به در بردم، زنده بیرون نمیایی...😊

منو قضاوت نکن چون تو از نصف چیزایی که من جون سالم به در بردم، زنده بیرون نمیایی...😊

۹ شهریور 1398
4K
رفیقات ی کاری باهات می‌کنن که از رهگذر طلب وفا کنی!

رفیقات ی کاری باهات می‌کنن که از رهگذر طلب وفا کنی!

۱۴ مرداد 1398
2K
ما از شما ناراحت نمیشیم ما از خودمون بابت اعتماد ها احترام ها و دوست داشتن های اشتباهمون ناراحت میشیم...!

ما از شما ناراحت نمیشیم ما از خودمون بابت اعتماد ها احترام ها و دوست داشتن های اشتباهمون ناراحت میشیم...!

۱۱ مرداد 1398
2K
انسان دلش می‌خواهد که درکش کنند؛ بیشتر از آنکه دوستش داشته باشند...

انسان دلش می‌خواهد که درکش کنند؛ بیشتر از آنکه دوستش داشته باشند..." - جورج اورو

۸ مرداد 1398
2K
#ادم_خسته هیچ نمی خواهد! فقط دلش میخواهد.. دست خودش را بگیرد و فقط برود جایی که قرار نیست هیچ وقت،هیچ کس،هیچ کجا پیدایش کند'

#ادم_خسته هیچ نمی خواهد! فقط دلش میخواهد.. دست خودش را بگیرد و فقط برود جایی که قرار نیست هیچ وقت،هیچ کس،هیچ کجا پیدایش کند'

۲ مرداد 1398
4K
Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night....

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night....

۳۱ تیر 1398
3K