طبق منطق مجریا و کارشناسای برنامه های تلویزیونی جام جهانی ایران😐

طبق منطق مجریا و کارشناسای برنامه های تلویزیونی جام جهانی ایران😐

۱ روز پیش
3K
مگه از رو میریم😂

مگه از رو میریم😂

۲ روز پیش
3K
اینم جواب ما به شرکت نایک😏😏

اینم جواب ما به شرکت نایک😏😏

۲ روز پیش
2K
والا😂

والا😂

۳ روز پیش
1K
خدایا این بزغاله رو ازمون نگیر😂

خدایا این بزغاله رو ازمون نگیر😂

۴ روز پیش
3K
امتحانش کن😂

امتحانش کن😂

۴ روز پیش
3K
بدترین بازی ممکن و گل بخودی حریف😂

بدترین بازی ممکن و گل بخودی حریف😂

۴ روز پیش
3K
دقیقا کدوم حق؟واقعا این گزارشگر خیلی احمقه

دقیقا کدوم حق؟واقعا این گزارشگر خیلی احمقه

۴ روز پیش
3K
والا

والا

۵ روز پیش
3K
😂

😂

۵ روز پیش
3K
😂

😂

۵ روز پیش
2K
👌

👌

۵ روز پیش
2K
والا😊😏

والا😊😏

۵ روز پیش
5K
برد و باختم مهم نیست.ما کلا دنبال پیج داوراییم😂😂

برد و باختم مهم نیست.ما کلا دنبال پیج داوراییم😂😂

۵ روز پیش
2K
😂

😂

۶ روز پیش
3K
خودش میدونه این کدوم لنگیه😂

خودش میدونه این کدوم لنگیه😂

۶ روز پیش
3K
حضورت لنگیارو نسوزونده.جزغاله کرده😂😂😂

حضورت لنگیارو نسوزونده.جزغاله کرده😂😂😂

۷ روز پیش
3K
عنپولیسیا باز عن شدن😂😂😂

عنپولیسیا باز عن شدن😂😂😂

۷ روز پیش
3K
عقل نداره راحته😂

عقل نداره راحته😂

۱ هفته پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۱ هفته پیش
2K