😅😅✋✋

😅😅✋✋

۱۴ ساعت پیش
3K
والا به خدا😂😂😂

والا به خدا😂😂😂

۱۴ ساعت پیش
3K
عشق بهایی دارد که همواره باید بپردازیم و تنهایی بخشی از این بهاست.

عشق بهایی دارد که همواره باید بپردازیم و تنهایی بخشی از این بهاست.

۱ هفته پیش
47K
۶ اسفند 1398
3K
خدا شاهده ک الحمدالله😂 😂 😂 ‌

خدا شاهده ک الحمدالله😂 😂 😂 ‌

۵ اسفند 1398
3K
اره واقعا👌 👌

اره واقعا👌 👌

۴ اسفند 1398
3K
اغلب اولین عشق ما با یک آدم اشتباهه !

اغلب اولین عشق ما با یک آدم اشتباهه !

۴ اسفند 1398
3K
😏 😏 😏

😏 😏 😏

۴ اسفند 1398
3K
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۲ اسفند 1398
2K
عششششقققققققققق من❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 😍 😍 😍

عششششقققققققققق من❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 😍 😍 😍

۲۹ بهمن 1398
3K
صبر داشته باش و ببین ؛ همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده ! همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته ! ...

صبر داشته باش و ببین ؛ همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده ! همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته ! همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده ...

۲۸ بهمن 1398
11K
احمد ذوقی در ۲۲ بهمن😂 😂 😂

احمد ذوقی در ۲۲ بهمن😂 😂 😂

۲۳ بهمن 1398
5K
راه #شهدا ادامه دارد

راه #شهدا ادامه دارد

۲۳ بهمن 1398
5K
ساری امروز😍 😍 😍 😍

ساری امروز😍 😍 😍 😍

۲۲ بهمن 1398
5K
‏وقتی همه جا داره برف میباره تو از پنجره بیرونو نگاه میکنی میبینی بازم داره بارون میاد 😂 😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‏وقتی همه جا داره برف میباره تو از پنجره بیرونو نگاه میکنی میبینی بازم داره بارون میاد 😂 😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۲ بهمن 1398
7K
۲۲ بهمن ۹۸ #ساری مرکز مازندران😍 😍 😍

۲۲ بهمن ۹۸ #ساری مرکز مازندران😍 😍 😍

۲۲ بهمن 1398
5K
۲۲ بهمن ۹۸ #ساری
عکس بلند

۲۲ بهمن ۹۸ #ساری

۲۲ بهمن 1398
4K
۲۱ بهمن 1398
5K
#شهدا_زنده_اند #فجر امسال ما پرشورتر به یاد #قاسم سردارم با وجود تمام مشکلات، نارضایتی‌ها و بی کفایتی برخی مسئولین، پای آرمان شما ایستاده ایم #فجر_سلیمانی ●➼‌┅═❧═┅┅───┄

#شهدا_زنده_اند #فجر امسال ما پرشورتر به یاد #قاسم سردارم با وجود تمام مشکلات، نارضایتی‌ها و بی کفایتی برخی مسئولین، پای آرمان شما ایستاده ایم #فجر_سلیمانی ●➼‌┅═❧═┅┅───┄

۲۱ بهمن 1398
6K
خوشبختی یعنی از خونت #کوه دماوند #مرکز شهرت #جنگلو میتونی ببینی.چی بهتر ازین #ساری😍 😍 😍 😍

خوشبختی یعنی از خونت #کوه دماوند #مرکز شهرت #جنگلو میتونی ببینی.چی بهتر ازین #ساری😍 😍 😍 😍

۱۸ بهمن 1398
4K