هیچکس اینجا به طو مانند نشد...😔

هیچکس اینجا به طو مانند نشد...😔

۳ تیر 1398
79
۳ تیر 1398
78
دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی برا وقتایی که از استرس با شلوارت ور میرفتی دلم برات تنگ میشه برا اعتراضات به داورا خیلی میخواستمت خیلی خیلی میخوامت:))) ...

دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی برا وقتایی که از استرس با شلوارت ور میرفتی دلم برات تنگ میشه برا اعتراضات به داورا خیلی میخواستمت خیلی خیلی میخوامت:))) لاو یو کووواچ😔 ♥ ️

۳ تیر 1398
89
کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بزنن اینهمه آدمو خوشحال کنن بفرستین واسه منشا و الحاجی گرو و نیومایر و...

کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بزنن اینهمه آدمو خوشحال کنن بفرستین واسه منشا و الحاجی گرو و نیومایر و...

۲۷ اردیبهشت 1398
87
just you for ever

just you for ever

۲۷ اردیبهشت 1398
73
گوارایِ وجودتون بچها👍 🏿

گوارایِ وجودتون بچها👍 🏿

۲۷ اردیبهشت 1398
74
۲۷ اردیبهشت 1398
75
فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن😉

فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن😉

۲۷ اردیبهشت 1398
88
پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت😂 عاقا سن فقطططط یه عددِ:)))) تو قانون جاذبه رو زیر سوال بردی،سوپرمَن♥ ️👑

پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت😂 عاقا سن فقطططط یه عددِ:)))) تو قانون جاذبه رو زیر سوال بردی،سوپرمَن♥ ️👑

۸ اردیبهشت 1398
85
just red♥ ️

just red♥ ️

۸ اردیبهشت 1398
71
۸ اردیبهشت 1398
72
الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...👌 🏻 😉 ♥ ️ لاولی😘

الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...👌 🏻 😉 ♥ ️ لاولی😘

۸ اردیبهشت 1398
75
تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن شفر و بندازن بالا نیگیرنش...😂 😂 😂 😂

تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن شفر و بندازن بالا نیگیرنش...😂 😂 😂 😂

۷ اردیبهشت 1398
73
بخوانیم سرود قهرمانی...😉 ♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️

بخوانیم سرود قهرمانی...😉 ♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️♥ ️

۷ اردیبهشت 1398
76
زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

۱۴ فروردین 1398
72
چخبر....؟!😂 😂 😂 😎

چخبر....؟!😂 😂 😂 😎

۱۴ فروردین 1398
78
۱۴ فروردین 1398
71
وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا😂 😂 😂

وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا😂 😂 😂

۱۴ فروردین 1398
71
پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...

پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...

۱۴ فروردین 1398
69
۱۳ فروردین 1398
71