مرتضی

m_ortez_a


غزل شروع می شود به نام بیقرار تو ...
قلم به رقص می رود،فقط به افتخار تو ...

چه عاجزند واژه ها برای از تو گفتنم !!؟
به این دلیل می شوم همیشه شرمسار تو ...

چه کرده عشق ... عشق کن ... ترادف تضاد ها !!؟
چه فصلهای عاشقی ... خزان من ... بهار تو ...

به لطف لطف های تو، زده فراق سیلی ام !!؟
شدید مانده جای آن ، شده است یادگار تو ...

۱ روز پیش
2K
حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست حال دلت که خوب باشد حتی می شوی همبازی بچه ها و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد . . . حال ...

حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست حال دلت که خوب باشد حتی می شوی همبازی بچه ها و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد . . . حال دلتان تا همیشه خوب خوب ظهرتون دلپذیر عزیزان😍

۱ روز پیش
3K
۷ ساعت پیش
139
#دکوراسیون_معماری

#دکوراسیون_معماری

۹ ساعت پیش
965
#دکوراسیون_معماری

#دکوراسیون_معماری

۹ ساعت پیش
968
#دکوراسیون_معماری

#دکوراسیون_معماری

۹ ساعت پیش
968
#دکوراسیون_معماری

#دکوراسیون_معماری

۹ ساعت پیش
953
#دکوراسیون_معماری

#دکوراسیون_معماری

۹ ساعت پیش
939
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
590
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
581
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
575
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
572
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
117
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
576
#حس_خوب💚

#حس_خوب💚

۹ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس‌زمینه

#تصویر_پس‌زمینه

۹ ساعت پیش
2K
#زیورآلات💍

#زیورآلات💍

۹ ساعت پیش
561
#ماشین🚗🚘

#ماشین🚗🚘

۹ ساعت پیش
1K
#ماشین🚗🚘

#ماشین🚗🚘

۹ ساعت پیش
1K
#خوراکی😋

#خوراکی😋

۹ ساعت پیش
5K