فقط بخند

ma.mohamadi

این پیج فقط واسه
خنده هم وطنی های ایران زمینم
ساخته شده پس از طریق این
پیج فقط بخندید و شاد باشید😙

بابا ولمون کن😐 😂

بابا ولمون کن😐 😂

۹ ساعت پیش
3K
اخه چه گواهینامه ای؟😐 😐 😂

اخه چه گواهینامه ای؟😐 😐 😂

۱۰ ساعت پیش
2K
دقت کردین؟😂 😂

دقت کردین؟😂 😂

۱۱ ساعت پیش
2K
مگه کجایین؟😐 😂

مگه کجایین؟😐 😂

۱۱ ساعت پیش
2K
چه بدبخت😂

چه بدبخت😂

۱۱ ساعت پیش
2K
♡‏یکی از خارق العاده ترین اتفاقها میتونه پیدا کردن اونی باشه که همه چیز راجع به تو رو ببینه و اجازه نده تو یکی دیگه بشی یعنی همونجوری که هستی تو رو بخواد...♡

♡‏یکی از خارق العاده ترین اتفاقها میتونه پیدا کردن اونی باشه که همه چیز راجع به تو رو ببینه و اجازه نده تو یکی دیگه بشی یعنی همونجوری که هستی تو رو بخواد...♡

۱۱ ساعت پیش
2K
♡‏کم حرف ترین آدم دنیا، برای اونیکه دوسش داره یه دنیا حرف داره...♡

♡‏کم حرف ترین آدم دنیا، برای اونیکه دوسش داره یه دنیا حرف داره...♡

۱۱ ساعت پیش
1K
واقعا چرا؟؟؟!😐

واقعا چرا؟؟؟!😐

۱۴ ساعت پیش
3K
خدا بیامرزه😂

خدا بیامرزه😂

۲۰ ساعت پیش
4K
مثل من باشید😂

مثل من باشید😂

۲۱ ساعت پیش
3K
ساعتی کار میکنه ویروس😂

ساعتی کار میکنه ویروس😂

۱ روز پیش
4K
چه بازی خوبی😂

چه بازی خوبی😂

۱ روز پیش
3K
فردا بیاین😂

فردا بیاین😂

۱ روز پیش
3K
حالا اون کیه خشکلا؟🤔 🤔 😂

حالا اون کیه خشکلا؟🤔 🤔 😂

۱ روز پیش
4K
کدومو بگیرم؟😐 😂

کدومو بگیرم؟😐 😂

۱ روز پیش
3K
کو این شیر؟😠 😂

کو این شیر؟😠 😂

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K