ma98ha2

ma98ha2

من محتاج باران رحمت توام

خدایا هرچه مهر داری بر ما ببار ...

BMI شما در واقع اندازه‌ی تقریبی چربی بدن‌تان است. شما می‌توانید BMI خودتان را با این فرمول به دست بیاورید: وزن تقسیم بر مربع قد؛ البته از این لینک هم می‌توانید برای محاسبه‌ی شاخص توده‌ی ...

BMI شما در واقع اندازه‌ی تقریبی چربی بدن‌تان است. شما می‌توانید BMI خودتان را با این فرمول به دست بیاورید: وزن تقسیم بر مربع قد؛ البته از این لینک هم می‌توانید برای محاسبه‌ی شاخص توده‌ی بدنی‌تان استفاده کنید. مطابق با مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) BMI ایده‌آل برای ...

۲ ساعت پیش
741
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
190
۱ روز پیش
2K