🐜🐜

🐜🐜

۷ ساعت پیش
760
۷ ساعت پیش
755
مارتین لوتر کینگ: مرگ تو زمانی آغاز می شد که در برابر آنچع مهم است سکوت می کنی

مارتین لوتر کینگ: مرگ تو زمانی آغاز می شد که در برابر آنچع مهم است سکوت می کنی

۷ ساعت پیش
6K
۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
2K
😁 😁

😁 😁

۸ ساعت پیش
814
همه بال دارن ، اما همه باور ندارن که بتونن پرواز کنن

همه بال دارن ، اما همه باور ندارن که بتونن پرواز کنن

۱ روز پیش
4K
هممون میمیریم♥♥

هممون میمیریم♥♥

۱ روز پیش
4K
ی زمانی هم میرسه که تیز ترین خار ها هم نرم میشن

ی زمانی هم میرسه که تیز ترین خار ها هم نرم میشن

۱ روز پیش
4K
#cat

#cat

۱ روز پیش
443
🐱🐱#cat

🐱🐱#cat

۱ روز پیش
2K
#cat🐱🐱

#cat🐱🐱

۱ روز پیش
466
فقط لبخند بزن 💂

فقط لبخند بزن 💂

۱ روز پیش
4K
#baby

#baby

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
243
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
795
پل طبیعت ۲ پارک چیتگر

پل طبیعت ۲ پارک چیتگر

۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
238