<**>

<**>

۱ هفته پیش
5K
♡:)

♡:)

۱ هفته پیش
4K
۱۱ آبان 1397
6K
🙃♥️

🙃♥️

۱۱ آبان 1397
5K
۱۸ مهر 1397
7K
۱۸ مهر 1397
5K
😏

😏

۲۹ مرداد 1397
3K
۲۹ مرداد 1397
3K
۷ مرداد 1397
3K
ای دل ز کجا رسید این دم ای دل زکجاست این طپیدن

ای دل ز کجا رسید این دم ای دل زکجاست این طپیدن

۱۶ تیر 1397
6K
۱۶ تیر 1397
5K
هر کسی دلیر جانانه ای دارد،من تو را.....😍

هر کسی دلیر جانانه ای دارد،من تو را.....😍

۵ تیر 1397
4K
نزار کسی جلوی آرزوهاتو بگیره...😏

نزار کسی جلوی آرزوهاتو بگیره...😏

۱ تیر 1397
4K
باشد که نباشد اثری از خبرم....

باشد که نباشد اثری از خبرم....

۱ تیر 1397
5K
۲۸ خرداد 1397
4K
_چرا ترکش کردی؟ +حالش دیگ با من خوب نبود😏

_چرا ترکش کردی؟ +حالش دیگ با من خوب نبود😏

۲۸ خرداد 1397
4K
بمانی و بروی فرقی ندارد من تو را هر گونه که باشی دوست دارم🙃

بمانی و بروی فرقی ندارد من تو را هر گونه که باشی دوست دارم🙃

۲۷ خرداد 1397
4K
۲۷ خرداد 1397
4K
زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوت که عهد،عهد غم است ، و زمان ،زمان سکوت...

زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوت که عهد،عهد غم است ، و زمان ،زمان سکوت...

۲۳ خرداد 1397
5K
عاشقم گر نیستی لطف کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت هر احظه آبم میکند..... 😔😔

عاشقم گر نیستی لطف کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت هر احظه آبم میکند..... 😔😔

۲۳ خرداد 1397
5K