تنها....

mahak14M

خــنـــدهـ
بهترین چیزیه که میتونی دشـمنتو عصبی‌کنی

-ولش کن دیونه اون دوست نداره +نمیتونم... -قیدشو بزن باید بزنی +قیدش رگامه بیا زدم

-ولش کن دیونه اون دوست نداره +نمیتونم... -قیدشو بزن باید بزنی +قیدش رگامه بیا زدم

۲ روز پیش
5K
ڪدوم قشنگ تره؟!؟

ڪدوم قشنگ تره؟!؟

۲ روز پیش
6K
من ماه را دوس دارم او هم روز متولد شدنم کنار چشمانم بوسه کوچکی کرد 🌙🌛🌑🌓🌔🌕🌑🌓🌔🌕🌑🌓🌔🌕

من ماه را دوس دارم او هم روز متولد شدنم کنار چشمانم بوسه کوچکی کرد 🌙🌛🌑🌓🌔🌕🌑🌓🌔🌕🌑🌓🌔🌕

۴ روز پیش
2K
کدوم قشنگ تره !!؟!؟

کدوم قشنگ تره !!؟!؟

۴ روز پیش
3K
کدوم قشنگ تره؟!؟

کدوم قشنگ تره؟!؟

۴ روز پیش
15K
همیشه***ی قلب هست که میون تاریکی سیاه نباشه ***

همیشه***ی قلب هست که میون تاریکی سیاه نباشه ***

۵ روز پیش
6K
من وقتی ناراحتم و شکست خوردم 💪 💪

من وقتی ناراحتم و شکست خوردم 💪 💪

۵ روز پیش
6K
@neyazآبجیمو لایکو فالو کنید جبران میشه😌

@neyazآبجیمو لایکو فالو کنید جبران میشه😌

۵ روز پیش
2K
همیشت چقدر زود گذشت 😏

همیشت چقدر زود گذشت 😏

۶ روز پیش
4K
فک نکن که هروقت خندیدم یعنی خوشحالمو بدون هیچ غمی 😊. بدون که دارم ناراحتیمو پنهان میکنم همین 😢😭😔😞

فک نکن که هروقت خندیدم یعنی خوشحالمو بدون هیچ غمی 😊. بدون که دارم ناراحتیمو پنهان میکنم همین 😢😭😔😞

۶ روز پیش
4K
ی قلب شکسته.‌.‌.❤👈💔 هیچوقت مثه روز اولش نمیشه ....💔👈❤👎اینوبهت قول میدم😔

ی قلب شکسته.‌.‌.❤👈💔 هیچوقت مثه روز اولش نمیشه ....💔👈❤👎اینوبهت قول میدم😔

۶ روز پیش
6K
ی ماه صورتی 😊

ی ماه صورتی 😊

۶ روز پیش
5K
+اگه خواستی ی حیوون باشی چه حیوونی میشدی؟؟ -دوس داری بدونی +خب آره..... -خوب که فکر میکنم .... حیوونی مثه تو

+اگه خواستی ی حیوون باشی چه حیوونی میشدی؟؟ -دوس داری بدونی +خب آره..... -خوب که فکر میکنم .... حیوونی مثه تو

۱ هفته پیش
4K
😍 😍 😍

😍 😍 😍

۱ هفته پیش
4K
دوسش داشتم ❤ :) ولی دوسم نداشت 💔 :( دیگه حرفی ندارم...😞 😔

دوسش داشتم ❤ :) ولی دوسم نداشت 💔 :( دیگه حرفی ندارم...😞 😔

۱ هفته پیش
4K
کیا رنگ بنفشو دوس دارن؟؟💜💜💜💜

کیا رنگ بنفشو دوس دارن؟؟💜💜💜💜

۱ هفته پیش
10K
ی‌شب‌رویای😌‌ی‌ماه‌پرنور‌

ی‌شب‌رویای😌‌ی‌ماه‌پرنور‌

۱ هفته پیش
5K
ی شب شیک براتون آرزو میکنم😌😌😊

ی شب شیک براتون آرزو میکنم😌😌😊

۲ هفته پیش
7K
خوابیده 😌😪

خوابیده 😌😪

۲ هفته پیش
4K
به به !!!!😝😋

به به !!!!😝😋

۲ هفته پیش
3K