مستِ خیال را به وصال احتیاج نیست... صائب_تبریزی🍃

مستِ خیال را به وصال احتیاج نیست... صائب_تبریزی🍃

۳ روز پیش
2K
مرا به گردشِ صد قصه می‌­برد چشمت... حسین_منزوی 🍃

مرا به گردشِ صد قصه می‌­برد چشمت... حسین_منزوی 🍃

۳ روز پیش
2K
این مَن بآ هیچ تویی غیرِ خودِت مآ شُدنی نیست!~•~🌸🔗

این مَن بآ هیچ تویی غیرِ خودِت مآ شُدنی نیست!~•~🌸🔗

۵ روز پیش
4K
خُدا، برایِ دلِ من تُ را نگه دارد!*•*♡

خُدا، برایِ دلِ من تُ را نگه دارد!*•*♡

۵ روز پیش
4K
اینه جوابش؟(:

اینه جوابش؟(:

۵ روز پیش
4K
دلم نمیاد(:

دلم نمیاد(:

۵ روز پیش
4K
قهرمانِ خودِت بـاش !!

قهرمانِ خودِت بـاش !!

۷ روز پیش
3K
خسته از آدمای فِیک... !

خسته از آدمای فِیک... !

۷ روز پیش
4K
💖💞💓

💖💞💓

۷ روز پیش
3K
💓💖💞

💓💖💞

۷ روز پیش
3K
زِندِگیم رَنگی میشهِ وَقتی تُ بَغَلَم کُنی...:)):🌼

زِندِگیم رَنگی میشهِ وَقتی تُ بَغَلَم کُنی...:)):🌼

۷ روز پیش
3K
زندگی نیست مَرا جُز زندگی با

زندگی نیست مَرا جُز زندگی با "تُ"..!💚 🌝 🌱

۷ روز پیش
3K
یه حس عجیبی تو تنهایی هست که نمیشه پیداش کنی هرجایی...🌙💜

یه حس عجیبی تو تنهایی هست که نمیشه پیداش کنی هرجایی...🌙💜

۷ روز پیش
3K
از بعضی اتفاق ها که عبور کنی دیگه هیچ چیز نه اونقدر سخته نه اونقدر قشنگ💜🌙

از بعضی اتفاق ها که عبور کنی دیگه هیچ چیز نه اونقدر سخته نه اونقدر قشنگ💜🌙

۷ روز پیش
3K
بال و پَـر دادنِ زیاد،به آدمها توهم‌ پَـرواز میده/:

بال و پَـر دادنِ زیاد،به آدمها توهم‌ پَـرواز میده/:

۱ هفته پیش
4K
دلَم میگیره از نَبود ادمایی که میتونستن باشَن ولی نبودن(:

دلَم میگیره از نَبود ادمایی که میتونستن باشَن ولی نبودن(:

۱ هفته پیش
4K
😍❤

😍❤

۱ هفته پیش
4K
😍❤

😍❤

۱ هفته پیش
4K
مِث کِتابی که هیچوقت وَرَق نَخورد/:

مِث کِتابی که هیچوقت وَرَق نَخورد/:

۱ هفته پیش
2K
مَحکومیم به امید...مَجبوریم به آرِزو:)!

مَحکومیم به امید...مَجبوریم به آرِزو:)!

۱ هفته پیش
2K