۱ هفته پیش
2K
اونقدر قوی باش که هر کاری رو خواستی انجامش بدی بتونی انجامش بدی ضعیف باش ولی کار خودتو بکن

اونقدر قوی باش که هر کاری رو خواستی انجامش بدی بتونی انجامش بدی ضعیف باش ولی کار خودتو بکن

۱ هفته پیش
4K