❁﷽❁ 🌿ما بہ عشــقِ حسنش مےنازیم 💚جـان بہ راهِ قدَمــش مےبازیم 🌿عاقبـٺ مثل حَریــمِ اَربـابــــ 💚از برایـش حَرَمــے مےسازیــم #روز_زیارتے_ڪریم_آل_عبا🌹🍃 #دوشنبه‌هاے_امام_حسنے🌹🍃 ❦ @arbabhosein

❁﷽❁ 🌿ما بہ عشــقِ حسنش مےنازیم 💚جـان بہ راهِ قدَمــش مےبازیم 🌿عاقبـٺ مثل حَریــمِ اَربـابــــ 💚از برایـش حَرَمــے مےسازیــم #روز_زیارتے_ڪریم_آل_عبا🌹🍃 #دوشنبه‌هاے_امام_حسنے🌹🍃 ❦ @arbabhosein

۲۶ تیر 1396
165
طاقتم طاق شد و ازتونیامدخبرے جگرم آب شد وازتونیامدخبرے عاشقانی که مدام ازفرجت میگفتند عکسشان قاب شد و ازتونیامد خبرے اللهم عجل لولیک الفرج🍁

طاقتم طاق شد و ازتونیامدخبرے جگرم آب شد وازتونیامدخبرے عاشقانی که مدام ازفرجت میگفتند عکسشان قاب شد و ازتونیامد خبرے اللهم عجل لولیک الفرج🍁

۲۳ تیر 1396
160
❁﷽❁ #یا_ڪریم_آل_غریب🌷

❁﷽❁ #یا_ڪریم_آل_غریب🌷

۱۲ تیر 1396
164
✅حضرت مهدی (عج): برای تعجیل ظهور من بسیار دعا کنید که در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود 🌹اللهم عجل لولیک الفرج🌹

✅حضرت مهدی (عج): برای تعجیل ظهور من بسیار دعا کنید که در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود 🌹اللهم عجل لولیک الفرج🌹

۹ تیر 1396
209
❁﷽❁ 🌙ماه زیبـاے خـــدا 💙آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚جـامہ سبــز سفــر 🌙بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے #خداحافظ_ماه_خدا💔 #یادٺ‌بماند_سال‌دگر_وقٺ_آمدنٺ #خبرےاز_مسافر_ما_هم_بیاورے😔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 🌙ماه زیبـاے خـــدا 💙آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚جـامہ سبــز سفــر 🌙بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے #خداحافظ_ماه_خدا💔 #یادٺ‌بماند_سال‌دگر_وقٺ_آمدنٺ #خبرےاز_مسافر_ما_هم_بیاورے😔 ❥ @arbabhosein

۴ تیر 1396
186
❁﷽❁ 💜نماز و روزه و افطار عشـق اسٺ 🌺سحر خوردن ڪنار یار عشـق اسٺ 💜بیـا در مـاه روزه یاریـم ڪن 🌺ڪنارٺ #مهدیا #افطار #عشق اسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 💜نماز و روزه و افطار عشـق اسٺ 🌺سحر خوردن ڪنار یار عشـق اسٺ 💜بیـا در مـاه روزه یاریـم ڪن 🌺ڪنارٺ #مهدیا #افطار #عشق اسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤️ ❥ @arbabhosein

۲ تیر 1396
179
❁﷽❁ اگاهیسٺ ڪه راه چاره تنها سخن اسٺ💫 در معرڪه جنگمان ولے تن بہ تن اسٺ💥 این بارشِ موشڪ از سر عادٺ بود⚡️ ما عادتمان پاسخ دندان شڪن اسٺ👊 #فٵن_حزب‌الله_هم_الغالبون✌️🇮🇷 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ اگاهیسٺ ڪه راه چاره تنها سخن اسٺ💫 در معرڪه جنگمان ولے تن بہ تن اسٺ💥 این بارشِ موشڪ از سر عادٺ بود⚡️ ما عادتمان پاسخ دندان شڪن اسٺ👊 #فٵن_حزب‌الله_هم_الغالبون✌️🇮🇷 ❥ @arbabhosein

۲۹ خرداد 1396
163
امشب همه فقط ظهور تو❤️ را میخواهیم !

امشب همه فقط ظهور تو❤️ را میخواهیم !

۲۸ خرداد 1396
173
❁﷽❁ 🍂خون تو مےچڪد ازعمق شڪاف سر تو خون دل مےخورد امروز بخدا دختر تو 🍂گرچہ با پارچہ‌اے زخم سرٺ را بستم مےڪند آب مرا سرخے پلڪ تر تو #ماه_دگر_در_دل_شب_نشنود🏴 #صوٺ_مناجاٺ_و_دعاےعلے💔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 🍂خون تو مےچڪد ازعمق شڪاف سر تو خون دل مےخورد امروز بخدا دختر تو 🍂گرچہ با پارچہ‌اے زخم سرٺ را بستم مےڪند آب مرا سرخے پلڪ تر تو #ماه_دگر_در_دل_شب_نشنود🏴 #صوٺ_مناجاٺ_و_دعاےعلے💔 ❥ @arbabhosein

۲۵ خرداد 1396
173
یا حسن جانم ... سر را برای هدیه شدن آفریده‌اند قلب مرا «عقیق یمن» آفریده اند از اصل و ریشه اهل بقیع و مدینه‌ایم ما را « فدائیان حسن » آفریده اند @sarbazan_valiasr

یا حسن جانم ... سر را برای هدیه شدن آفریده‌اند قلب مرا «عقیق یمن» آفریده اند از اصل و ریشه اهل بقیع و مدینه‌ایم ما را « فدائیان حسن » آفریده اند @sarbazan_valiasr

۲۰ خرداد 1396
166
امروز وطن معنی غم را فهمید با #سایهٔ_جنگ، متّهم را فهمید از خواب پرید کشورِ من امّا معنای مدافع حرم را فهمید

امروز وطن معنی غم را فهمید با #سایهٔ_جنگ، متّهم را فهمید از خواب پرید کشورِ من امّا معنای مدافع حرم را فهمید

۱۷ خرداد 1396
165
❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥️ ❥ @arbabhosein

۱۶ خرداد 1396
171
❁﷽❁ #یا_حضرٺ_خدیجہ_س🌹 🍂امشب تمامِ بسترٺ را، غم گرفتہ انسیةالحوراے تو، ماتم گرفتہ 🍂با اینڪہ قلب حضرٺ خاتم گرفتہ شڪرخدا دور تو را محرَم گرفتہ #واے_از_غروب💔 #روز_عاشورا_خدیجہ💔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #یا_حضرٺ_خدیجہ_س🌹 🍂امشب تمامِ بسترٺ را، غم گرفتہ انسیةالحوراے تو، ماتم گرفتہ 🍂با اینڪہ قلب حضرٺ خاتم گرفتہ شڪرخدا دور تو را محرَم گرفتہ #واے_از_غروب💔 #روز_عاشورا_خدیجہ💔 ❥ @arbabhosein

۱۵ خرداد 1396
177
❁﷽❁ #الدخیـل_حضرٺ_شاهزاده♥️ 🌺خورشیدِ فروغِ چشم صائم آمـد 🌸آن #مـاه تمام آلِ هاشــم آمـد 🌺تبریڪ ڪہ در پنجم ماه رمضان 🌸میلادِ عزیز نجمہ، #قاســم آمـد #ارباب_قدم_نو_رسیده_مبارڪ♥️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #الدخیـل_حضرٺ_شاهزاده♥️ 🌺خورشیدِ فروغِ چشم صائم آمـد 🌸آن #مـاه تمام آلِ هاشــم آمـد 🌺تبریڪ ڪہ در پنجم ماه رمضان 🌸میلادِ عزیز نجمہ، #قاســم آمـد #ارباب_قدم_نو_رسیده_مبارڪ♥️ ❥ @arbabhosein

۱۰ خرداد 1396
179
🏴یا امام حسن(ع)🏴 ماهِ رمضان اگر خدا میبخشد محض ِ گُل ِ رویِ مجتبی میبخشد غصه نخورید آخر ِ کار این آقا یک کرب و بلا به جمع ما میبخشد @sarbazan_valiasr

🏴یا امام حسن(ع)🏴 ماهِ رمضان اگر خدا میبخشد محض ِ گُل ِ رویِ مجتبی میبخشد غصه نخورید آخر ِ کار این آقا یک کرب و بلا به جمع ما میبخشد @sarbazan_valiasr

۸ خرداد 1396
203
❁﷽❁ 💙🌿 #شهـر_الله🌿💙 🌺بر اهل دعــا موســم جان مے آید 🌿از ســمٺ خـــدا دُرّ گِـران مےآید 🌺با مرحـمٺ و لطف خـداے یڪتا 🌿صدشڪر ڪہ ماه رمضـان مےآید #حلول_ماه‌رمضان_گرامےباد❤️🌿 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 💙🌿 #شهـر_الله🌿💙 🌺بر اهل دعــا موســم جان مے آید 🌿از ســمٺ خـــدا دُرّ گِـران مےآید 🌺با مرحـمٺ و لطف خـداے یڪتا 🌿صدشڪر ڪہ ماه رمضـان مےآید #حلول_ماه‌رمضان_گرامےباد❤️🌿 ❥ @arbabhosein

۶ خرداد 1396
165
‏🔴 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَان ( سورة بقرة آیه ۱۸۵) حلول ماه میهمانی خدا، رمضان الکریم مبارک باد

‏🔴 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَان ( سورة بقرة آیه ۱۸۵) حلول ماه میهمانی خدا، رمضان الکریم مبارک باد

۵ خرداد 1396
166
❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹🍃 💚اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹🍃 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹🍃 💚اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹🍃 ❥ @arbabhosein

۵ خرداد 1396
193
فتح خرمشهر، فتح ارزش‌هاست @Farsna

فتح خرمشهر، فتح ارزش‌هاست @Farsna

۳ خرداد 1396
158
یا اباصالح المهدی ... «رای» دادیم ولی از ته دل می گویم رای من «مهدی زهراست» خدا میداند @sarbazan_valiasr

یا اباصالح المهدی ... «رای» دادیم ولی از ته دل می گویم رای من «مهدی زهراست» خدا میداند @sarbazan_valiasr

۲۹ اردیبهشت 1396
157