حقیقت

mahdidham

به نام خدا
سخن حق را می گویم
حتی اگر همه ی شما بدتان بیاید
سعی برای مهیاء سازی ظهور

یکی بودن / فلسفی / تئوری و حکمت نظری / قرب الی الله و الگو گرفتن معصومین / فلسفه متافیزیک / متفاوت / انگیزشی / عمل و ایده عملی / خود بودن و الگو دادن ...

یکی بودن / فلسفی / تئوری و حکمت نظری / قرب الی الله و الگو گرفتن معصومین / فلسفه متافیزیک / متفاوت / انگیزشی / عمل و ایده عملی / خود بودن و الگو دادن خود / علم فیزیک /

۱ روز پیش
2K
طرفی که باطن را هم قدر ظاهر بداند ایمان عقلی دارم نفاق است و رفتن بین حق و باطل است و اینان مخالف اند که نگاهشان منافع است و منافع را حق می دانند نه ...

طرفی که باطن را هم قدر ظاهر بداند ایمان عقلی دارم نفاق است و رفتن بین حق و باطل است و اینان مخالف اند که نگاهشان منافع است و منافع را حق می دانند نه نگاهشان حق باشد و صداقتشان براساس منافع است و دروغ براساس حق بهتر از صداقت ...

۳ روز پیش
14K
معنا قضیه / مطلق محض یا بی نهایت مطلق / صورت بودن اصل فاعل حساب باطل و اصل بودنش حساب حق / پارادایم کلی و فلسفی / (اصل فاعل) دربر گرفته ی اصل مفعول درحساب ...

معنا قضیه / مطلق محض یا بی نهایت مطلق / صورت بودن اصل فاعل حساب باطل و اصل بودنش حساب حق / پارادایم کلی و فلسفی / (اصل فاعل) دربر گرفته ی اصل مفعول درحساب حق / جهان وطنی / ایدولوژی / انتخاب خود و فطرت / عین قضیه / ...

۶ روز پیش
4K
برخی از ضعف‌های اپوزیسیون (رژیم ایران) به شرح زیراست. کمبود منابع مالی وجود اختلافات داخلی[۱۴] عدم وجود سیستم حفاظتی برای جلوگیری از نفوذ حکومت جمهوری اسلامی به داخل اپوزیسیون باعث شده‌است که گروه‌های گوناگون اپوزیسیون ...

برخی از ضعف‌های اپوزیسیون (رژیم ایران) به شرح زیراست. کمبود منابع مالی وجود اختلافات داخلی[۱۴] عدم وجود سیستم حفاظتی برای جلوگیری از نفوذ حکومت جمهوری اسلامی به داخل اپوزیسیون باعث شده‌است که گروه‌های گوناگون اپوزیسیون بارها از خیانت به اپوزیسیون سخن بگویند. روزمرگی و نداشتن ابتکار عمل و انعطاف‌پذیری در ...

۷ روز پیش
5K
عدالت معنای همیشگی آن یعنی به جا بودن نه برابری (بهترین به جا بودن اصل مفعول در گرو اصل فاعل است) و پارادایم روز مره داشتن پارادایم سطحی و عینی داشتن است و کسی که ...

عدالت معنای همیشگی آن یعنی به جا بودن نه برابری (بهترین به جا بودن اصل مفعول در گرو اصل فاعل است) و پارادایم روز مره داشتن پارادایم سطحی و عینی داشتن است و کسی که پارادایم کلی و فلسفی نداشته باشد حتی اگر بگوید از ظاهر قضاوت نکنیدش هم از ...

۷ روز پیش
9K
من مثل یک مشت خشخاش کثیف صدا و سیما نیستم که مسائل کلی ذاتی با مسائل جزئی را خلط کنم و کلی در جزئی را کلی کل بدانم.

من مثل یک مشت خشخاش کثیف صدا و سیما نیستم که مسائل کلی ذاتی با مسائل جزئی را خلط کنم و کلی در جزئی را کلی کل بدانم.

۱ هفته پیش
3K
پارادایم روز مره و عوامی نمی تواند از پارادایم کلی و فلسفی را بفهمد و تمیز کنند و اگر می فهمید کلیات را بر جزئیات ترجیح می داد بله هم کلیات هم جزئیات اما کلیات ...

پارادایم روز مره و عوامی نمی تواند از پارادایم کلی و فلسفی را بفهمد و تمیز کنند و اگر می فهمید کلیات را بر جزئیات ترجیح می داد بله هم کلیات هم جزئیات اما کلیات """غالب""" بر جزئیات مقبول است. کی می خواهند بفهمند منظور ما کلی اصولی است بدون ...

۱ هفته پیش
3K
پارادایم منظور ما خوب و بد روز مره نیست پارادایم خوب و بد کلیات و ذات فلسفی است اگر بدانند و عین را ترجیح بر انتزاع و ملی گرایی و انسانیت را ترجیح بر جهانگرایی ...

پارادایم منظور ما خوب و بد روز مره نیست پارادایم خوب و بد کلیات و ذات فلسفی است اگر بدانند و عین را ترجیح بر انتزاع و ملی گرایی و انسانیت را ترجیح بر جهانگرایی و توحید می دهند و خانواده را بر خانواده ی جهانی (امت) ترجیح می دهد ...

۱ هفته پیش
5K
هوش هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده اززبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. بهره هوشی بهره هوشی با هوش فرق دارد بهره هوشی به میزان ...

هوش هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده اززبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. بهره هوشی بهره هوشی با هوش فرق دارد بهره هوشی به میزان سرعت عکس العمل طرف به پاسخ و حل مسائل در درک است. هوش بیداری(EQ) هوش ...

۲۱ خرداد 1398
70K
هوشمندی انسان هوشمندی انسان، ظرفیت و توان ذهنی انسان است که توسط ادراک، آگاهی، خویشتن‌آگاهی، و اراده مشخص می‌شود. از طریق هوشمندی خود، انسان دارای توانایی‌های شناختی برای یادگیری، یادگیری مفاهیم، درک، به کارگیریمنطق و ...

هوشمندی انسان هوشمندی انسان، ظرفیت و توان ذهنی انسان است که توسط ادراک، آگاهی، خویشتن‌آگاهی، و اراده مشخص می‌شود. از طریق هوشمندی خود، انسان دارای توانایی‌های شناختی برای یادگیری، یادگیری مفاهیم، درک، به کارگیریمنطق و خِرَد، از جمله ظرفیت برای بازشناخت الگوها و سرمشق‌گیری، درک افکار، برنامه‌ریزی، مشکل‌گشایی،تصمیم‌گیری، حفظ اطلاعات ...

۲۱ خرداد 1398
13K
طراحی هوشمند (به انگلیسی: Intelligent design) یاآفرینش هوشمند، (ذات بینهایت) یک باورشبه‌علمی[۱][۲][۳][۴] است؛ که ادعا می‌کند موجودات زنده و ویژگی‌های خاصی از جهان تنها توسط یک طراح هوشمند قابل توضیح هستند.[۵] گرچه طرفداران فرگشت را ...

طراحی هوشمند (به انگلیسی: Intelligent design) یاآفرینش هوشمند، (ذات بینهایت) یک باورشبه‌علمی[۱][۲][۳][۴] است؛ که ادعا می‌کند موجودات زنده و ویژگی‌های خاصی از جهان تنها توسط یک طراح هوشمند قابل توضیح هستند.[۵] گرچه طرفداران فرگشت را که به معنای نیای مشترک و تغییرات موجودات زنده در طول زمان است قبول دارند ...

۲۱ خرداد 1398
11K
شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد: حکمروایی هوشمند (Smart Governance)شهروند ...

شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد: حکمروایی هوشمند (Smart Governance)شهروند هوشمند (Smart Citizen)محیط زندگی (Smart Environment) و محل زندگی (Smart Home) هوشمنداقتصاد هوشمند (Smart Economy)حمل ...

۲۱ خرداد 1398
14K
ابلیس و تزویر دوقطبی متناقض می خواهد (مثلا هم شرقی هم غربی) به نام دوطرفه خیر بودن و یک جهت خیر نبودن هرگز نمی پذیرد که شر درگرو خیر باشد بلکه درواقع خیر با شر ...

ابلیس و تزویر دوقطبی متناقض می خواهد (مثلا هم شرقی هم غربی) به نام دوطرفه خیر بودن و یک جهت خیر نبودن هرگز نمی پذیرد که شر درگرو خیر باشد بلکه درواقع خیر با شر و خیر در گرو شر را می خواهد. درحالی که راه حق یک جهت است ...

۱۶ خرداد 1398
5K
راه درستی : سقط جنین اشتباه است و احترام متقابل همسر به همسر داشت و مهربانی را از خانواده شروع کرد و تنها

راه درستی : سقط جنین اشتباه است و احترام متقابل همسر به همسر داشت و مهربانی را از خانواده شروع کرد و تنها "فاشیسم های مذهبی" با راه درستی تقریبا موافق و با راه آزادی مخالف اند و امپریالیسم بلعکس است ابژه / why (چرایی) / کلاسیک / ... سوژه ...

۷ خرداد 1398
18K
توجیه نکن

توجیه نکن

۲۵ اردیبهشت 1398
8K
جهان وطنی

جهان وطنی

۲۵ اردیبهشت 1398
9K
جهانی

جهانی

۲۵ اردیبهشت 1398
9K
دیوانه نیستیم

دیوانه نیستیم

۲۵ اردیبهشت 1398
9K
فکر خدا

فکر خدا

۲۵ اردیبهشت 1398
4K
danger خطر

danger خطر

۲۵ اردیبهشت 1398
5K