"حقیقت"

mahdidham

به نام حقیقت

مطلقا عقل فلسفی را بر دین ترجیح می دهیم اما دینداریم...
...
ای مردم بدانید که ما همه شما را از یک مرد و زن و از پدر و مادر واحد آفریده ایم و شما را قبایل و ملتهای مختلف قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید نه احساس جدایی و برتری کنید همه شما با هم برادرید و تفاوتی با یکدیگر ندارید فقط گرامی ترین شما پرهیزکارترین شما است و خداوند بر همه چیز و بر اعمال و رفتار شما دانا و آگاه است.(حجرات 13)

محمد [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران (حربی) سختگير [و] با همديگر (با همه غیر از کفاران حربی چه کافر ذمی (آزاده) چه مسلمان) مهربانند.﴿الفتح ۲۹﴾

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد (و فساد مثل تزویرگر) در روی زمین بکند ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.(32 المائده)

خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلا، نکبت، شکست و شقاوت] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتارشایسته و پسندیده] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.(11رعد)

آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند ، هر چند کافران ناخشنود باشند! (توبه 32)
...
غمگینم اما سرشار از امید
یک مجنون خردمند
اهل صلح و دوستی و جهان وطنی
...
#کپی-آزاد

تعالی در متعالی متعالیه عرفان راه رسیدن نیست بلکه عرفان انحراف است. بلکه راه رسیدن به حقیقت عقل و فلسفه است مگر عرفانی که در بند و برده ی عقل و فلسفه باشد...

تعالی در متعالی متعالیه عرفان راه رسیدن نیست بلکه عرفان انحراف است. بلکه راه رسیدن به حقیقت عقل و فلسفه است مگر عرفانی که در بند و برده ی عقل و فلسفه باشد...

۱۷ دی 1398
6K
بهشت گمشده...

بهشت گمشده...

۱۷ دی 1398
4K
جهان وطن... عشق به ایران ساخت قرارداد ذهنی است...

جهان وطن... عشق به ایران ساخت قرارداد ذهنی است...

۱۷ دی 1398
5K
NOD دکترین نظامی: تاکتیک خفا، شعله و چریکی تسلط تکنولوژی سیاه فضایی و استتار شب و تالوس (تکنولوژی غیر متعارف) ایدئولوژی نظامی : برای کمک به کشورهای جهان سوم و جلوگیری از امپریالیسم غربی برای ...

NOD دکترین نظامی: تاکتیک خفا، شعله و چریکی تسلط تکنولوژی سیاه فضایی و استتار شب و تالوس (تکنولوژی غیر متعارف) ایدئولوژی نظامی : برای کمک به کشورهای جهان سوم و جلوگیری از امپریالیسم غربی برای کمک مالی، کمک به مستضعفین و کمک به سازمان های ستیزه جو به ارمغان آوردن ...

۱۷ دی 1398
23K
پرچم NOD ستیزه جویان علیه غرب در بازی جنرال 4 و 3

پرچم NOD ستیزه جویان علیه غرب در بازی جنرال 4 و 3

۱۷ دی 1398
6K
NOD و GDI

NOD و GDI

۱۷ دی 1398
5K
بازی جنرال 4

بازی جنرال 4

۱۷ دی 1398
4K
بازی جنرال 4

بازی جنرال 4

۱۷ دی 1398
4K
بازی جنرال 3

بازی جنرال 3

۱۷ دی 1398
4K
بازی جنرال 4

بازی جنرال 4

۱۷ دی 1398
4K
سران NOD کین ست اکسانا ... ستیزه جویانی علیه امپریالیسم غرب در بازی Command & Conquer (جنرال)

سران NOD کین ست اکسانا ... ستیزه جویانی علیه امپریالیسم غرب در بازی Command & Conquer (جنرال)

۱۷ دی 1398
6K
عاشق

عاشق "کین" رهبر NOD ستیزه جویی علیه امپریالیسم غرب...

۱۷ دی 1398
5K
آنچه گرگ صفتان با زور و خشونت میکند روباه صفتان با حیله و تزویر می کنند...

آنچه گرگ صفتان با زور و خشونت میکند روباه صفتان با حیله و تزویر می کنند...

۱۷ دی 1398
5K
یکی گفت روباهی دیدم تخم می گذاره... دوستش گفت : روباه که تخم نمی گذاره... یکی آمد و گفت : هرچه از این دم بریده بگویی بر می آید !

یکی گفت روباهی دیدم تخم می گذاره... دوستش گفت : روباه که تخم نمی گذاره... یکی آمد و گفت : هرچه از این دم بریده بگویی بر می آید !

۱۷ دی 1398
6K
عوام فریبان هرکه به نفع منافعشان نیست هرچه برچسب می چسبانند و هرکه به نفع منافعشان است خوب و دانا و عاقل است هرچند بی سوادانه صحبت کند.

عوام فریبان هرکه به نفع منافعشان نیست هرچه برچسب می چسبانند و هرکه به نفع منافعشان است خوب و دانا و عاقل است هرچند بی سوادانه صحبت کند.

۱۶ دی 1398
5K
تعالی در متعالی متعالیه

تعالی در متعالی متعالیه

۱۶ دی 1398
5K
هنر این است...

هنر این است...

۱۶ دی 1398
4K
حدیث از امام علی (ع) #حدیث

حدیث از امام علی (ع) #حدیث

۱۶ دی 1398
7K
امیرالمؤمنین (علیه السلام) اَوْحَی اللّهُ إلی نَبی مِنَ الاْنْبیاءِ: قُلْ لِقَوْمِک لَا یَلْبِسُوا لِباسَ أعْدائی، وَ لَا یَطْعَمُوا مَطاعِمَ أعْدائی، وَ لَا یتَشَکلُوا بِمَشاکِلِ أعْدائی، فَیَکونُوا أعْدائی. خداوند به یکی از پیامبران وحی فرستاد: به ...

امیرالمؤمنین (علیه السلام) اَوْحَی اللّهُ إلی نَبی مِنَ الاْنْبیاءِ: قُلْ لِقَوْمِک لَا یَلْبِسُوا لِباسَ أعْدائی، وَ لَا یَطْعَمُوا مَطاعِمَ أعْدائی، وَ لَا یتَشَکلُوا بِمَشاکِلِ أعْدائی، فَیَکونُوا أعْدائی. خداوند به یکی از پیامبران وحی فرستاد: به امّت خود بگو: 1.لباس دشمنان مرا نپوشند (مثل لباس استتار آمریکایی که نباید ارتشیان به ...

۱۶ دی 1398
8K
عاقلانه عاشق شو تا عاشقانه عاقل شوی

عاقلانه عاشق شو تا عاشقانه عاقل شوی

۱۵ دی 1398
6K