مَهـدیسـْ

mahdiiiiis79

-حَواصِت‍ بآشِه‍ بِه‍ کی‍ اِعتِمآد میکُنی‍ شِیطآن‍ اَوَل‍ یِه‍ فِرِشتِه‍ بود^^

PaRi♡BiTa♡TiNa♡MaSi♡NaDi♡ShAqAyEq♡BaHaR♡

این حساب کاربری خصوصی میباشد