کپیتان.....بلک

mahdishbanian

روزی تو خواهی آمد
ازکوچه های باران
تااز دلم بشنوی
غم های روزگارا
متولد. ۱۱/۱۰/۸۲

خــیلیا بهـــم گفتــــن دوســــت دارم ولـــــی بـــــه همشـــــون خندیــدم شایـــــد راســـــت میــــگفتــــــن ولــی چون خیلــی دروغ شنیـده بــودم بــــــــاور نـــــکردم ولــــی وقتـــی مــــامــــانم بهـــــم گـــــفــــت بـــــا تـــــــــمام وجـــــــودم باور کـــــــــردم

خــیلیا بهـــم گفتــــن دوســــت دارم ولـــــی بـــــه همشـــــون خندیــدم شایـــــد راســـــت میــــگفتــــــن ولــی چون خیلــی دروغ شنیـده بــودم بــــــــاور نـــــکردم ولــــی وقتـــی مــــامــــانم بهـــــم گـــــفــــت بـــــا تـــــــــمام وجـــــــودم باور کـــــــــردم

1 روز پیش
2K
هه

هه

1 روز پیش
2K
3 روز پیش
3K
دوستون دارم مـــامـــان بــابــای خوبـــــــم

دوستون دارم مـــامـــان بــابــای خوبـــــــم

1 روز پیش
2K
هههههه

هههههه

15 ساعت پیش
330
عجقم😛😛

عجقم😛😛

1 روز پیش
4K
به یه دنیا نمیدمت آقا بالاسرم...

به یه دنیا نمیدمت آقا بالاسرم...

1 روز پیش
4K
فالو کن بره؟

فالو کن بره؟

15 ساعت پیش
4K
2 هفته پیش
446
استـوری جـدید صـدف بانـو ...❤

استـوری جـدید صـدف بانـو ...❤

3 هفته پیش
400
اقا مهدی و اقا شهرام 💞 در ورزشگاه ازادی بازی ایران _صربستان #والیبال

اقا مهدی و اقا شهرام 💞 در ورزشگاه ازادی بازی ایران _صربستان #والیبال

2 هفته پیش
380
#پسـت جـدید نیلوفر ابراهیمـی

#پسـت جـدید نیلوفر ابراهیمـی

3 روز پیش
65
#پست جدید اقا پیام

#پست جدید اقا پیام

3 روز پیش
54
صاحبش پسر بوده

صاحبش پسر بوده

1 روز پیش
3K
بله تقصیر منه

بله تقصیر منه

1 روز پیش
3K
6 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
5 روز پیش
3K
5 روز پیش
6K