یادمه یه شبایی، گوشیمو میگرفتم تو دستم میخوابیدم که با صدای ویبرش بیدارشم که نکنه یه وقت جوابشو دیر بدم ...!

یادمه یه شبایی، گوشیمو میگرفتم تو دستم میخوابیدم که با صدای ویبرش بیدارشم که نکنه یه وقت جوابشو دیر بدم ...! "me"

۱ روز پیش
6K
عروسی تایم💜me #m

عروسی تایم💜me #m

۲ روز پیش
4K
اینم از معجون😍😋😐

اینم از معجون😍😋😐

۱ هفته پیش
3K
😍خااااااااااله دورت بگرده مهیاییم😍تو تمام منی😍

😍خااااااااااله دورت بگرده مهیاییم😍تو تمام منی😍

۱ هفته پیش
3K
😍عمه فدات سارایی😍

😍عمه فدات سارایی😍

۱ هفته پیش
3K
😍❤دورت بگردم مهیاییم❤😍

😍❤دورت بگردم مهیاییم❤😍

۳ هفته پیش
3K
براش #میمردم حتی چَپ چَپم نگام نمیڪرد!! #me #

براش #میمردم حتی چَپ چَپم نگام نمیڪرد!! #me #

۳ هفته پیش
6K
مَن هَمونم ڪ واسه #خنده هاش هَرڪاری ڪردَم وَلی اون واسه دیدَن #اشڪام هَرکاری تونِست ڪرد :) #me #

مَن هَمونم ڪ واسه #خنده هاش هَرڪاری ڪردَم وَلی اون واسه دیدَن #اشڪام هَرکاری تونِست ڪرد :) #me #

۳ هفته پیش
6K
نظر؟

نظر؟

۳ هفته پیش
4K
😍 یه شب خوب با رفقام😍

😍 یه شب خوب با رفقام😍

۴ هفته پیش
4K
😂😂من قربون نازکردنات😂😂

😂😂من قربون نازکردنات😂😂

۴ هفته پیش
4K
😌😍

😌😍

۴ هفته پیش
4K
همه بگن😐

همه بگن😐

۱۸ مهر 1398
4K
🌹مو فرفری جانم😘

🌹مو فرفری جانم😘

۱۸ مهر 1398
4K
تو باشی چیزی کم ندارم آجوم😍فافا

تو باشی چیزی کم ندارم آجوم😍فافا

۱۷ مهر 1398
5K
باشگاه #تایم #

باشگاه #تایم #

۱۷ مهر 1398
5K
مَن بیِن آدَما فَرق نمِیزارمِ،هَمه بِه یه اندٓازه برام #مهم نیسِتن :)

مَن بیِن آدَما فَرق نمِیزارمِ،هَمه بِه یه اندٓازه برام #مهم نیسِتن :)

۱۷ مهر 1398
5K
#صدایت بِه #پاییز رفتِه هرچِه میگُوییِ دَلم #میریزد . .

#صدایت بِه #پاییز رفتِه هرچِه میگُوییِ دَلم #میریزد . .

۱۶ مهر 1398
4K
۱۶ مهر 1398
4K
💋من فداتون💋

💋من فداتون💋

۱۵ مهر 1398
3K